Stále více primátů se stahuje ze stromů na zem

Primáti ve skutečnosti rádi žijí na stromech, ale ztráta lesů a důsledky klimatické krize činí stanoviště neatraktivní. Některé druhy se stěhují ze stromu na zem– pokud jsou toho schopny.

Klimatická krize a globální odlesňování ženou k zemi lemury a další druhy stromových primátů. Toto je zpráva autorů rozsáhlé studie publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Změna stanoviště může zachránit zvířata před vyhynutím, ale taková adaptace není možná u všech druhů.

,,Studie začala diskusí mezi kolegy. Ti si všimli, že určité populace stromových primátů tráví více času na zemi,“ říká biolog a hlavní autor Timothy Eppley ze San Diego Zoo Wildlife Alliance. Výsledkem bylo, že 118 vědců ze 124 institucí spojilo své síly. Ti shromáždili více než 150 000 hodin pozorovacích dat o 15 druzích lemurů a 32 opic na 68 místech v Americe a na Madagaskaru. Všichni zkoumaní primáti se považují za převážně stromové.

Více jídla na zemi než na stromech

Vědci odhadli, jak faktory, jako jsou lidské vlivy a druhově specifické rysy, ovlivňují, kolik času strávili primáti na zemi. Analýza dat odhalila rozdíly jak mezi druhy, tak v rámci nich.

U druhů, které jedí méně ovoce, mají širší stravu a žijí ve velkých sociálních skupinách, je větší pravděpodobnost, že se stáhnou na zem. Vědci předpokládají, že zde nacházejí více potravy, zatímco větší velikost skupiny nabízí lepší ochranu před potenciálními nepřáteli. Zejména v teplejších oblastech, kde koruny stromů řídnou, by mohla před horkem utíkat i zvířata.

Samice lemura s dítětem na Madagaskaru; Stále více primátů je stahováno ze stromů na zem
Samice lemura s dítětem na Madagaskaru

,,Například jsme zjistili, že druhy primátů, jako jsou lemuři hnědí a lemuři rudočelí, tráví podstatně více času na zemi v relativně horkých tropických listnatých lesích Madagaskaru, než jejich protějšky v chladnějších vlhkých lesích. A to pravděpodobně proto, aby dosáhly pozemských vodních zdrojů.“ Píše se o tom ve studii. To by mohlo znamenat potenciální přeadaptaci na život na zemi.

Odlesňování a klimatické změny

,,Je možné, že více času na zemi ochrání některé primáty před účinky odlesňování a klimatických změn,“ říká vedoucí studie Eppley. Takové adaptivní chování však nemusí být možné pro všechny primáty: ,,Pro méně přizpůsobivé druhy jsou nutné rychlé a účinné strategie ochrany, aby bylo zajištěno jejich přežití.“

Studie také zjistila, že populace primátů, které se nacházejí v blízkosti lidské infrastruktury, méně pravděpodobně slézají ze stromů. „Tento výsledek by mohl naznačovat, že přítomnost lidí, která často představuje hrozbu pro primáty, ovlivňuje přirozenou adaptabilitu druhů na změnu klimatu,“ vysvětluje biolog Luca Santini z italské univerzity Sapienza.

V podstatě v evoluci primátů došlo k několika přechodům od stromového k pozemskému způsobu života. Dnešní rychlé změny však představují vážnou hrozbu, upozorňuje Giuseppe Donati z Oxford Brookes University, další autor studie. ,,Ačkoli podobné ekologické podmínky a druhové rysy mohly ovlivnit dřívější evoluční posuny stromových primátů – včetně homininů – k pozemskému životnímu stylu, je jasné, že současná míra odlesňování a změny klimatu ohrožuje většinu druhů primátů.“

Zdroj: spiegel, TowPoint