Plán zrychlení tepelných čerpadel EU

Více než 20 společností, vlád a nevládních organizací předložilo komisařce EU pro energetiku Kadri Simsonové plán zrychlení tepelných čerpadel pro evropský sektor. Včetně doporučených řešení k překonání překážek růstu.

Evropská asociace tepelných čerpadel a Evropská klimatická nadace zveřejnily plán EU pro zrychlení tepelných čerpadel ve spolupráci s 23 organizacemi. Dokument zdůrazňuje překážky pro dosažení 60 milionů instalovaných tepelných čerpadel do roku 2030 podle cílů REPower EU.

„Urychlovač tepelných čerpadel EU má za cíl překonat tyto překážky a vytvořit vylepšený rámec pro urychlené zavádění tepelných čerpadel. A to v souladu s cíli EU v oblasti klimatu a energetické bezpečnosti,“ píše se v dokumentu.

Mezi překážky patří počáteční a provozní náklady, nedostatek informací pro spotřebitele i úzká místa v dodavatelském řetězci. Dále taky nedostatek instalátorů a nedostatečná integrace energetického sektoru a energetického systému. Dokument uvádí, že ačkoli se nejméně 60 % výroby tepelných čerpadel odehrává v Evropě, toto odvětví stále silně spoléhá na neevropské výrobce. A to pokud jde o kritické komponenty, jako jsou kompresory.

Evropské organizace zveřejňují plán zrychlení tepelných čerpadel

Plán zrychlení tepelných čerpadel EU

Navrhovaná řešení zahrnují zavedení čistého vytápění jako standard ukončením prodeje samostatných kotlů na fosilní paliva prostřednictvím Ecodesignu, podporu vedoucího postavení evropského průmyslu, integraci energetických systémů s flexibilními tepelnými čerpadly, usnadnění informování spotřebitelů a cenovou dostupnost prostřednictvím opatření, jako je 0% DPH a nižší zdanění elektřiny a rozvoj potřebných dovedností a pracovní síly.

„Evropa zavírá dveře fosilním palivům a dostává obnovitelné zdroje na cestu k čisté nule,“ řekl Thomas Nowak, generální tajemník Evropské asociace tepelných čerpadel. „Tepelná čerpadla jsou nyní uznávána jako klíčová, jak ukazuje široká škála přispěvatelů do tohoto akcelerátoru tepelných čerpadel. Děkujeme Evropské komisi za přijetí akcelerátoru a vyzýváme ji, aby vzala v úvahu jeho doporučení. Sektor potřebuje především jasný signál od tvůrců politik o jejich dlouhodobé podpoře.“

K iniciativě přispěla řada organizací. Včetně Agora Energiewende, Daikin Europe, Danfoss i Environmental Coalition on Standards (ECOS). Dále taky EIT InnoEnergy a Evropského partnerství pro energii a životní prostředí (EPEE).

Zdroj: pv-magazine, Vapol