Evropská komise zavádí průmyslový plán

Evropská komise zařadila daňové výjimky, flexibilní pomoc a podporu místní výroby mezi své klíčové strategie pro průmyslový plán Green Deal. Průmyslová skupina SolarPower Europe však kritizovala nedostatek zaměření plánu na solární energii.

Evropská komise zveřejnila sdělení o průmyslovém plánu Green Deal, který předsedkyně EK Ursula von der Leyenová oznámila v Davosu v polovině ledna.

Evropský protějšek k americkému zákonu o snižování inflace (IRA) si klade za cíl vytvořit prostředí, které povede ke zvýšení výrobní kapacity Evropské unie „nulových“ technologií, aby se zlepšila konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Navržený plán musí být ještě projednán mezi členskými státy a bude představen na evropském summitu v březnu. Zahrnuje návrhy na zpružnění státní pomoci, mobilizaci evropských fondů, vytvoření suverénního investičního fondu a zlepšení evropských dodavatelských řetězců. Revize státní podpory by platily do roku 2025 ve srovnání s 10 letým časovým rámcem IRA.

Průmyslový plán bude založen na čtyřech pilířích: předvídatelné a zjednodušené regulační prostředí, lepší přístup k financím, zvyšování kvalifikace a otevřený obchod pro odolné dodavatelské řetězce.

V rámci prvního pilíře Evropská komise navrhne průmyslový zákon. Ten stanoví cíle pro průmyslovou kapacitu a poskytne odpovídající regulační rámec pro rychlé zavádění. Zaručí rychlejší, zjednodušená povolení a zároveň podpoří strategické evropské projekty. Rámec doplní zákon o kritických surovinách a reformy trhu s elektřinou.

Zakládání čtyř pilířů

Druhý pilíř plánu urychlí investice a financování výroby čistých technologií v Evropě. Evropská komise uvedla, že veřejné financování by mohlo uvolnit obrovské množství soukromých finančních prostředků. Chce uvolnit pravidla pro státní podporu, která se mají uplatňovat prostřednictvím dočasného krizového a přechodného rámce (TCTF) pro státní podporu. To má zahrnovat rozšíření rezerv pro technologie s nulovou čistou sítí a úložiště. A zároveň eliminuje potřebu otevřených výběrových řízení na méně vyspělé technologie a prodlužuje lhůty pro dokončení projektů.

Evropská komise zavádí průmyslový plán
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen představuje průmyslový plán Green Deal

Čtvrtý pilíř plánu se zaměří na „uvedení obchodu do služeb ekologické transformace“ v souladu se zásadami spravedlivé hospodářské soutěže a otevřeného obchodu, založených na závazcích s partnery z Evropské unie a na práci Světové obchodní organizace. Za tímto účelem má Evropská komise dále rozvíjet síť dohod Evropské unie o volném obchodu a další formy spolupráce s partnery na podporu zeleného přechodu. Má také zkoumat vytvoření „klubu kritických surovin“. Ten by spojil spotřebitele surovin a země bohaté na zdroje s cílem zajistit globální bezpečnost dodávek prostřednictvím konkurenceschopné, diverzifikované průmyslové základny.

Průmyslový plán se zdá krátký na více podrobností a ve svých politických návrzích nerozlišuje mezi technologiemi „nulové sítě“. To je něco, co společnost SolarPower Europe kritizovala.

Průmyslový plán Green Deal

„Zaměření průmyslové politiky na kritické dodavatelské řetězce obnovitelné energie je dobrá věc. Jsme však znepokojeni nedostatečným zaměřením dnešní komunikace,“ řekl Dries Acke, ředitel pro politiku společnosti SolarPower Europe. ,,Ne všechny technologie s nulovou čistou sítí jsou na stejné lodi – ne z hlediska strategické důležitosti nebo dokonce dopadu, který pociťují ze zákona o snižování inflace.“

Ursula von der Leyen během prezentace plánu řekla, že „Evropa se odhodlala vést revoluci čistých technologií“. Dodala, že lepší přístup k financování umožní klíčovým odvětvím čistých technologií „rychle růst“.

Brusel se zaměřuje na mimořádný summit vedoucích představitelů EU, který se má konat 9. a 10. února. Očekává se, že setkání má řešit reakci komunity na dotace ze Spojených států a Číny.

Zdroj: pv-magazine, Vapol