PFAS chemikálie mohou poškodit zdraví

Odpuzují vodu a tuk a nacházejí se v mnoha předmětech každodenní potřeby: Takzvané PFAS se však také hromadí v prostředí a mohou poškodit zdraví. Výměna látek zabere čas.

Spolu s Dánskem, Nizozemskem, Norskem a Švédskem chce federální vláda v EU zakázat zhruba 10 000 takzvaných PFAS chemikálií.

Země předložily návrh chemické agentuře EU Echa. Jeho cíl má za následek snížit emise PFAS do životního prostředí a učinit produkty a procesy pro lidi bezpečnější, uvádí prohlášení společnosti Echa. Bez omezení lze očekávat negativní dopady na lidské zdraví a životní prostředí.

,,Dnes jsme v EU dosáhli důležitého milníku v zastavení rostoucího znečištění životního prostředí způsobeného obzvláště problematickou skupinou chemikálií,“ řekla ministryně životního prostředí Steffi Lemke při prezentaci návrhu. Německo se zapojí do nadcházejícího procesu na úrovni EU.

Částečně příliš vysoké hodnoty u dětí a dospívajících

PFAS znamená per- a polyfluorované alkylové sloučeniny. Jedná se o skupinu několika tisíc jednotlivých chemikálií, které se hromadí v těle a v prostředí po dlouhou dobu. Mimo jiné jsou podezřelí z narušování funkce jater nebo štítné žlázy a mohou způsobit rakovinu.

V loňském šetření Federální agentury pro životní prostředí se PFAS nalezly v krvi dětí a dospívajících, někdy v nadměrném množství. Až u čtvrtiny mladých lidí byla koncentrace v těle tak vysoká, že ,,účinky na zdraví již nelze s dostatečnou jistotou vyloučit,“ uvedl.

Tkaniny se používají například na potahované pánve, outdoorové oblečení a nádobí. Nacházejí se také v šamponech a krabicích od pizzy. Jakmile se chemické látky dostanou do životního prostředí, téměř se nerozloží. Proto se jim také říká ,,věčné chemikálie“.

Pan (obrázek symbolu): PFAS jsou podezřelé z karcinogenity; PFAS chemikálie mohou poškodit zdraví
PFAS jsou podezřelé z karcinogenity

Než se tato chemikálie zakáže, mohou uplynout roky

Pokud by návrh prošel, šlo by podle Echy o jeden z největších chemických zákazů v Evropě. Společnosti by byly nuceny najít alternativy za přibližně 10 000 PFAS. Očekává se však, že uplynou roky, než takový zákaz vstoupí v platnost.

Výbory pro hodnocení rizik (RAC) a socioekonomickou analýzu (SEAC) ve společnosti Echa nejprve posoudí, zda je zákaz PFAS slučitelný s nařízením EU o chemických látkách (REACH). Poté proběhne vědecké posouzení a konzultace s průmyslem.

Echa uvedl, že dokončení posouzení může oběma výborům trvat déle než obvyklých 12 měsíců. Poté rozhodne Evropská komise a členské státy EU. Rozhodnutí se v současnosti očekává v roce 2025.

Podle předlohy návrhu by pak společnosti měly na zavedení alternativních látek v závislosti na dostupnosti 18 měsíců až 12 let. ,,V mnoha případech v současnosti žádné takové alternativy neexistují a v některých možná nikdy nebudou,“ uvedly země. Firmy by proto měly začít hledat náhradu už nyní.

Zdroj: spiegel, TowPoint