Konec Slunce – co se můžeme naučit

Zobrazení erupcí na Slunci

V daleké budoucnosti naše centrální hvězda zahyne (nastane její konec). Odborníci nyní podrobněji prozkoumali její zánik – a doufají v nahlédnutí do původu života na Zemi.

Přibližně za tři a půl miliardy let se naše Slunce začne na povrchu ochlazovat a nafoukne se do hvězdy rudého obra – potenciálně pohltí všechny vnitřní planety, včetně Země. Tento hororový scénář není nový, ale astronomové nyní určili čas a průběh této katastrofy přesněji než kdykoli předtím.

Výsledek konce: až se Slunce stane staré osm miliard let, jeho povrch dosáhne maximální teploty. Což se zdá jen asi o 20 stupňů vyšší než dnešní hodnota 6 045 stupňů Celsia, uvádějí odborníci z Evropské vesmírné agentury ESA v časopise „Astronomy & Astrophysics.“ Poté se začne ochlazovat a rozpínat se v červeného obra.

Teprve když uvnitř už nedochází k žádné jaderné fúzi – ve věku deseti až jedenácti miliard let – se červený obr zhroutí do bílého trpaslíka o velikosti zhruba jako Země, který se během miliard let pomalu ochlazuje.

„Jen když porozumíme našemu Slunci – a je toho ještě hodně, co o něm nevíme, můžeme očekávat, že pochopíme všechny ostatní hvězdy v naší Mléčné dráze,“ vysvětluje Orlagh Creevey z observatoře Côte d’Azur ve Francii.

Vysoce přesné údaje – konce hvězd

Creeveyho tým analyzoval nedávno zveřejněná data z družice „Gaia“, která od roku 2014 pozoruje miliardy hvězd několika dalekohledy. „Gaia“ zaznamenává pohyb, velikost, teplotu, hmotnost a chemické složení hvězd různého stáří. A také poskytuje pohled na životní historii našeho Slunce.

Umělcovo znázornění možných vývojových stádií hvězd s různou počáteční hmotností
Umělcovo znázornění možných vývojových stádií hvězd s různou počáteční hmotností

Naše Slunce vidíme pouze v současné době jeho vývoje, 4,57 miliardy let po jeho vzniku. Pouze pozorování mnoha hvězd podobných Slunci různého stáří umožňuje odborníkům předpovídat historii vývoje naší centrální hvězdy.

V prvním kroku odborníci hledali v datech ,,Gaia“ hvězdy s nejpřesnějšími hodnotami. „Chtěli jsme mít k dispozici co nejčistší soubor dat s vysoce přesným měřením,“ říká výzkumník Creevey. Ve druhém kroku tým z tohoto výběru odfiltroval všechny hvězdy, které se podobají našemu Slunci. A to zejména pokud jde o jejich hmotnost a chemické složení. Pointa je, že ačkoli jsou všechny tyto hvězdy podobné Slunci, jsou velmi odlišné věkem.

Dokud hvězdy spalují vodík na helium ve svém nitru a generují tak své záření, mění se jejich hmotnost a složení jen nepatrně. Jiná je situace, pokud jde o velikost a teplotu: obojí pomalu přibývá. Vzhledem k tomu, že hvězdy jsou podobné Slunci, ale jsou různého stáří, Creeveyho tým dokázal určit, jak se tyto hvězdy – a tím i naše Slunce – vyvíjely v průběhu času.

Otázka života v naší sluneční soustavě

Kromě těchto analýz odborníci ze svých dat vybrali všechny ty hvězdy, které se také podobají Slunci co do teploty a velikosti. A jsou tedy také přibližně stejně staré jako naše centrální hvězda. Celkem takto našli 5 883 „solárních analogů“.

Seznam je cenný pro astronomy po celém světě. Přesná pozorování těchto hvězd může odpovědět na otázku, jak ,,normální“ je naše Slunce. Nebo zda vznik života na Zemi závisel na tom, že Slunce má zvláštní vlastnosti, které ho odlišují od ostatních hvězd.

Zdroj: spiegel, Vapol