Energetické tepelné baterie pro průmyslové aplikace

energeticka tepelna baterie

Startup Rondo Energy uzavřel první kolo financování Série A v hodnotě 22 milionů dolarů. Cílem je dekarbonizovat průmyslové procesy pomocí zařízení energetické tepelné baterie, které přeměňuje solární a větrnou energii na energii tepelnou.

Americký start-up Rondo Energy oznámil uzavření kola financování série A ve výši 22 milionů dolarů na podporu své technologie. Tepelné baterie pro obnovitelné zdroje energie, která má snížit dopad průmyslových procesů na emise uhlíku. Prvního kola financování se účastnily společnosti Breakthrough Energy Ventures a Energy Impact Partners.

Odhaduje se, že přibližně třetinu celosvětových emisí lze připsat těžkému průmyslu. A přibližně 40 % z toho, tedy 10 % celosvětových emisí, pochází z vysokoteplotních průmyslových výrobků, jako je cement a ocel.

Tepelná baterie Rondo nabízí zdroj průmyslového tepla s nulovými emisemi, který uchovává sluneční a větrnou energii při teplotách nad 1200 °C. Společnost uvedla, že plánuje zahájit výrobu a dodávky systémů zákazníkům ještě v tomto roce.

„Jsme přesvědčeni, že energetická tepelná baterie Rondo se ukáže jako klíčová pro odstranění zásadních nedostatků v oblasti emisí,“ řekl Carmichael Roberts, Breakthrough Energy Ventures. „Náklady na obnovitelnou energii neustále klesají, ale pro průmyslová odvětví, která vyžadují vysokoteplotní procesní teplo, nepřicházely v úvahu, protože neexistoval způsob, jak obnovitelnou elektřinu účinně přeměnit na vysokoteplotní tepelnou energii. Rondo umožňuje snižování emisí společnostem v průmyslových odvětvích, jako je výroba cementu, paliv, potravinářství a odsolování vody. Zároveň mohou využívat klesající náklady na obnovitelné zdroje energie.“

Princip baterie

Energetická tepelná baterie se používá za účelem skladování a uvolňování tepelná energie. Taková tepelná baterie umožňuje dočasné uložení energie, která je k dispozici pro její další uvolnění. Základní principy obsažené v tepelné baterii se vyskytují na atomové úrovni hmoty. Energie přidávají nebo odebírají z pevné hmoty nebo objemu kapaliny, což znamená, že teplota látky se mění. Některé termální baterie také pracují na působení tepelného přechodu látky přes fázový přechod. To znamená, že ukládají a uvolňují ještě více energie v důsledku delta entalpie fúze nebo delta entalpie vaporizace. Tři nejznámější druhy jsou baterie s fázovou změnou, zapouzdřená tepelná baterie a GHEX-nezapouzdřená.

Zdroj/autor: Ryan Kennedy, wiki