Vertikální PV na ochranu biologické rozmanitosti

Pilotní vertikální fotovoltaický projekt o výkonu 8,4 kW nyní funguje na letišti v německém Frankfurtu. Solární panely jsou uspořádány vertikálně, aby chránily biologickou rozmanitost lokality. V konečné fázi rozšíření systém dosáhne výkonu až 13 MW.

Fraport AG, společnost provozující letiště ve Frankfurtu, nasadila další fotovoltaický systém, aby zvýšila svůj podíl na zelené elektřině.

Demonstrační pole obsahuje 20 solárních modulů s kombinovaným výkonem 8,4 kW. Na rozdíl od stávajících fotovoltaických systémů na letišti se jedná o „plotový systém“ s panely s dvojitým sklem instalovaným vertikálně.

Hlavním důvodem vertikálního uspořádání se podle společnosti Fraport zdá ochrana biodiverzity. Vzhledem k minimálnímu zastínění terénu a nerušenému rozložení srážek je dopad na vegetaci minimální. Systém zároveň zajišťuje vysoké výnosy elektřiny i přes malý prostor, který zabírá, protože sluneční světlo může do panelů optimálně dopadnout po celý den. Vertikální uspořádání navíc znamená, že oslnění je fyzicky nemožné, řekl Fraport. Systém nainstalovala firma Outarky, rámový systém je od Next2Sun.

Fraport AG

„V první ukázkové části bychom rádi získali zkušenosti s výstavbou a údržbou systému a také s péčí o zeleň všude kolem,“ řekl Marcus Keimling, vedoucí síťových služeb společnosti Fraport. „V budoucnu za to budou zodpovědní naši vlastní zaměstnanci. Testovací pole nám poskytují potřebné odborné znalosti. Brzy však přejdeme k realizaci další fotovoltaické plochy podél dráhy a dokončíme ji co nejrychleji.“

Vertikální PV na ochranu biologické rozmanitosti
Fraport AG, společnost provozující letiště ve Frankfurtu

V konečné fázi rozšiřování se systém rozšíří paralelně s dráhou v délce 2 600 metrů na ploše téměř 26 hektarů s celkovým výkonem až 13 MW. Dokončení se plánuje na první čtvrtletí roku 2024.

Solární energie z vlastní výroby je součástí energetického mixu provozovatele letiště Fraport od března 2021. Od té doby FV systém s výkonem 1,5 MW vyrábí solární energii na ploše 13 000 metrů čtverečních na střeše nákladního vozu hale v CargoCity South. K novým budovám, jako je víceúrovňové parkoviště pro terminál, mají být přidány další tři fotovoltaické systémy.

Podle nedávné německé studie by vertikální instalace mohly mít příznivý vliv na stabilizaci národní sítě a zároveň by umožnily větší integraci se zemědělskými činnostmi než u konvenčních pozemních fotovoltaických elektráren. Vědci zjistili, že vertikální fotovoltaické systémy mohou přesunout solární výnosy do hodin vyšší poptávky po elektřině a větší dodávky elektřiny v zimních měsících, čímž se sníží omezování solární energie.

Zdroj: pv-magazine, Vapol