Syntetický benzín škodí ještě víc než klasický

Syntetický benzín?

Část automobilových producentů vkládá naděje do tzv. syntetického benzínu. Avšak environmentální organizace Transport & Environment vystupuje prudce proti němu a nadále protlačuje elektromobilitu.

Jak tvrdí ekologové, syntetický benzín při spalování produkuje ještě větší množství nebezpečných emisí, než spalování běžného benzínu E10. Svá tvrzení podkládají studií na objednávku. Transport & Environment je proti spalování jakýchkoli uhlovodíků.

Tlak na snižování produkce CO2 a přechod na elektromobilitu vyvolává mnoha automobilkám vrásky na čele. Přísné termíny nastavené EU není jednoduché splnit. Někteří výrobci se tak začínají orientovat na syntetický benzín, který by mohl být ve větší míře vyráběn z obnovitelných zdrojů.

Jeho uhlíková stopa by byla výrazně nižší, než při spalování běžných automobilových benzínů E10. Dalo by se tak vyřešit přechodné období, dokud Evropa nepřejde v oblasti osobní dopravy výlučně na elektromobilitu.

Tuto teorii však vyvrací environmentální organizace Transport & Environment. Podle jejího zjištění je syntetický benzín dokonce škodlivější, než v současnosti prodávané automobilové benzíny E10.

Syntetický benzín jako palivo budoucnosti?

Zástupci organizace Transport & Environment si údajně nechali od společnosti IFP Energies Nouvelles provést přesný rozbor emisí vznikajících při spalování syntetických benzínů. Z nich vyplynulo, že toto palivo není z pohledu emisí žádným řešením. Zatímco totiž v oblasti produkce CO2 je vše v pořádku (při výrobě benzínu i jeho následném spalování), z pohledu ostatních emisí už situace tak růžová není.

Podle zjištěných skutečností prý syntetický benzín při spalování produkuje výrazně více oxidu uhelnatého i amoniaku (dokonce i ve srovnání s klasickým benzínem E10). Jako problém se stále ukazuje i tvorba pevných částic, tedy sazí. „Než se bude uhlovodíkové palivo spalovat v motorech, bude v našich městech přetrvávat toxický vzduch,“ situaci rázně komentuje Julia Poliscanová z Transport & Environment. „Zákonodárci, kteří nechávají v emisních cílech mezeru pro e-paliva, odsuzují veřejnost k dalším desetiletím znečištění ovzduší,“ dodává.

Problematická se prý ukazuje také cena samotného syntetického benzínu. Jeho spalováním v současných autech se výrazně prodraží. Jejich provoz bude nesrovnatelně dražší, než provoz a servis elektrických aut.

Z pohledu Transport & Environment tak dává i do budoucna význam přechod na plošnou elektromobilitu. Bez přechodného období spojeného s nástupem syntetického benzínu jako alternativy.

Zdroje: The Driven, Vapol