Vysoká spotřeba masa a kroky k budoucnosti

Ukrajinská válka stačila k tomu, aby vyvolala dramatický nárůst cen (i spotřeby) potravin po celém světě. Studie nyní ukazuje důvody.

Budoucí globální zásobování potravinami se zdá ohroženo současným způsobem výroby potravin – zejména vysokou spotřebou masa. To je závěr studie manažerské poradenské společnosti PwC Strategy& nazvané „The Coming Sustainable Food Revolution“.

Podle zprávy je nyní potravinářský průmysl zodpovědný za dvě třetiny celosvětové spotřeby sladké vody, tři čtvrtiny znečištění vody živinami a čtvrtinu všech emisí skleníkových plynů.

Autoři píší, že s ohledem na další rostoucí světovou populaci je naléhavě potřeba změnit směr výroby potravin. Protože současný systém není odolný – válka na Ukrajině stačila k tomu, aby vyvolala dramatický nárůst globálních cen potravin.

Neefektivní výroba potravin

Masný pult: Přibližně 80 procent zemědělské plochy je využíváno pro produkci masa; Vysoká spotřeba masa a kroky k budoucnosti
Masný pult: přibližně 80 procent zemědělské plochy je využíváno pro produkci masa

Podle studie PwC hraje ústřední roli prudký nárůst celosvětové spotřeby masa za posledních několik desetiletí. Přibližně 80 procent zemědělské půdy se v současnosti přímo či nepřímo využívá k produkci masa. To by však pokrylo pouze 11 procent celosvětové spotřeby kalorií.

Dále se uvádí, že maso je relativně neefektivní formou produkce potravin: ve srovnání s pěstováním rostlin je k produkci srovnatelného množství kalorií potřeba 100 krát větší množství půdních zdrojů.

Vysoká spotřeba masa versus potřebná změna stravovacích návyků

Změna stravovacích návyků se proto zdá zásadním krokem k tomu, abychom i v budoucnu zajistili, že světová populace se má stát živena. „Pokud má svět nadále masivně investovat do nejméně produktivní formy produkce potravin, riskujeme zdvojení modelu, který se od začátku zdál neudržitelný,“ píší autoři.

Současná změna v průmyslově vyspělých zemích odklonu od masa k pestřejší, rostlinné stravě je pomalá – ale odborníci zde vidí potenciál. Dokonce i nahrazení hovězího masa kuřecím by mohlo snížit emise uhlíku při výrobě masa o polovinu a snížit spotřebu vody přibližně o 30 procent. Efekt je ještě větší při přechodu na vegetariánskou nebo veganskou stravu.

Zároveň by se ale musela zefektivnit sklizeň a dodavatelské řetězce, aby se na cestě ke spotřebiteli zkazilo méně zboží. Přibližně třetina všech potravin se stále musí zlikvidovat v důsledku zpoždění a neefektivity při sklizni, logistice nebo maloobchodě.

Digitální technologie by zde mohla přinést zlepšení – například optimalizací zavlažování a hnojení a přesným sledováním zboží při rozvozu. Dohromady to vše může významně přispět k uspokojení rostoucích potravinových potřeb udržitelným způsobem bez výrazného zvýšení cen, uvádí studie.

Zdroj: spiegel, TowPoint