Solární zařízení pro himálajské potravinové řetězce

Solární zařízení jsou technicky životaschopným řešením pro pokrytí energetických potřeb potravinářských řetězců v pohoří Himálaj a Hindúkuš

Podle nové zprávy Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) jsou decentralizovaná solární zařízení technicky životaschopným řešením pro pokrytí energetických potřeb potravinářských řetězců v pohoří Himálaj a Hindúkuš. Mezi taková zařízení patří např. přenosná zavlažovací čerpadla, která jsou poháněná fotovoltaickými články.

Zařízení napájená sluneční energií

Podle agentury IRENA se používání zařízení napájených ze sluneční energie mimo síť stane technicky schůdným způsobem, jak automatizovat a zlepšit procesy výroby potravin v oblasti pohoří Himálaj a Hindúkuš.

Agentura a Mezinárodní centrum pro integrovaný rozvoj hor (ICIMOD) nedávno zveřejnily svá zjištění. Výzkum vyšel v publikaci s názvem „Decentralizovaná solární elektřina pro zemědělsko-potravinářské hodnotové řetězce v oblasti pohoří Himálaj a Hindúkuš“.

Tato studie identifikuje fotovoltaická řešení pro napájení klíčových potravinářských hodnotových řetězců. Týká se horských oblastí Afghánistánu, Bangladéše, Bhútánu, Číny, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu
Fotovoltaická řešení

Tato studie identifikuje fotovoltaická řešení pro napájení klíčových potravinářských hodnotových řetězců. Týká se horských oblastí Afghánistánu, Bangladéše, Bhútánu, Číny, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu. Čtyři posuzované potravinové hodnotové řetězce se týkají zejména pohanky, jačího mléka, brambor a zeleniny, jako je gundruk.

Doporučení podle studie

Zpráva například navrhuje používat pro pěstování pohanky přenosné zavlažovací čerpadlo o výkonu 900 W, kterou napájí solární energie. Celkové náklady takového zavlažovacího čerpadla studie odhaduje na cca 48 000 korun. Mezi další řešení poháněná fotovoltaikou patří zemědělské postřikovače insekticidů, chladírenské jednotky nebo stroje, které se používají např. na třídění brambor.

Studie také konstatuje, že tato řešení patří k technicky proveditelným. A to na základě požadavků a analýzy zkoumaných hodnotových řetězců. Autoři studie tvrdí, že tento závěr potvrzují podobná řešení, která se používají také v jiných částech světa. Na druhou stranu komerční životaschopnost nasazení těchto řešení by podle zprávy závisela na podpoře vlády a veřejného sektoru. A to zejména ve formě zvýhodněných půjček, daňových úlev a dotací na podporu investic soukromého sektoru.

Zpráva rovněž obsahuje řadu doporučení na podporu zavádění decentralizovaných solárních zařízení v odlehlých horských komunitách. Tato doporučení by měla sloužit jako vodítko pro plánování na národní a nižší než národní úrovni.

Zdroje: pv-magazine, Top-Nosiče