Sebe vnímavé myši, uznávající samy sebe

Když se jim na čele namaluje velká bílá skvrna, sebe vnímavé černé myši si před zrcadlem důkladně otřou hlavu. Závěr studie: Uznávají samy sebe – s malým omezením.

Myši zjevně rozpoznávají samy sebe v zrcadle – ale s určitým omezením. K tomuto závěru dospěla studie Texaské univerzity, která se publikovala v odborném časopise „Neuron“. Výzkumný tým vedený neurologem Takashi Kitamura z Southwestern Medical Center namaloval černým myším na čelo bílou skvrnu.

Podle studie trávily označené myši více času čištěním hlavy před zrcadlem – zřejmě se snažily odstranit inkoustovou skvrnu. Ale to bylo možné jen za určitých podmínek: myši musely být zvyklé na zrcadlo. A také musely mít kontakt s jinými myšmi, které se jim podobaly. A spot musel být poměrně velký.

Sebe vnímavé myši se dokážou rozpoznat v zrcadle pomocí zrcadlových testů

Zrcadlový nebo dřeňový test, vyvinutý na počátku 70. let, se již použil u různých zvířat, aby se zjistilo, zda se v zrcadle dokážou rozpoznat. Pokud zvíře prozkoumává označenou oblast na těle před zrcadlem nebo se ji snaží otřít, považuje se to za důkaz, že rozpoznává zrcadlový obraz jako sebe sama.

Děti touto zkouškou procházejí již od 24 měsíců, ale v říši zvířat se objevuje jen málo úspěšných druhů. Takové sebe vnímání se dosud prokázalo u slonů, různých druhů opic (opice rhesus, šimpanzi a makakové), u delfínů a dokonce i strak a nejnověji u prasat ale i kohoutů.

Experimentální myš v laboratoři: Zrcadlo, zrcadlo na zdi, kdo je nejkrásnější myš v celé zemi?; Sebevnímavé myši, uznávající sami sebe
Experimentální myš v laboratoři při zrcadlovém testu

U posledně jmenovaných dvou se ale experimentální design testu upravil, protože se předpokládalo, že tato zvířata se v „umělém“ experimentálním prostředí necítila dobře a výsledky testu se tak mohly zfalšovat. Například prasata s barevným označením, potřebovala pobídku k jídlu a na zrcadlo si musela pár hodin zvykat. U kohoutů se zase simuloval útok dravce, když se viděli v zrcadle.

Je toto vědomí? Nebo jde jen o to rozpoznat změnu?

Došlo také k určitým úpravám testovacího prostředí pro myši. Aby zabránili zvířatům reagovat na hmatový podnět skvrny na čele, použili vědci na černé myši nejprve černý a poté bílý inkoust. Myši nevykazovaly žádnou reakci na černý inkoust nebo jen velmi malé skvrny (0,2 centimetru dlouhé). Takže to nebylo způsobeno hmatovým podnětem. S většími bílými skvrnami (0,6 až dva centimetry) však trávili podstatně více času před zrcadlem čištěním hlavy.

Ukazuje tento test, že myši mají také vědomí? Vědci nechtějí zajít tak daleko, chtělo by to další zkoumání. Každopádně se dokázálo, že myši dokážou rozpoznat změnu vlastního vzhledu – a reagovat na ni.

Zdroj: spiegel, Vapol