Dodavatelské řetězce fotovoltaických modulů ušetřily 67 miliard dolarů

Nová studie vypočítala, že globalizované dodavatelské řetězce fotovoltaických modulů ušetřily výrobcům v Německu, USA a Číně miliardy

Nová studie vypočítala, že globalizované dodavatelské řetězce fotovoltaických modulů ušetřily výrobcům v Německu, USA a Číně miliardy. Zjistila také, že pokud by se do budoucna uplatňovala silná nacionalistická politika, která by omezovala volný pohyb produktů a kapitálu, zvýšily by se náklady na solární panely do roku 2030 o 20-25 %.

V souvislosti s geopolitickým napětím a zranitelností dodavatelského řetězce, které v poslední době trápí odvětví výroby solárních panelů, se řada regionů snaží urychlit domácí výrobu. Podle nové studie přispěla globalizace dodavatelského řetězce fotovoltaických panelů ke snížení cen modulů v období 2006-2020.

Dodavatelské řetězce ušetřily

Výzkumníci v USA vypočítali, že globální dodavatelský řetězec ušetřil 67 mld. dolarů (1,648 biliónů korun) na nákladech na výrobu. Stalo se tak ve srovnání se scénářem, kdy by domácí výrobci dodávali v daném období stále větší podíl instalovaného výkonu.

Konkrétně se studie zabývala historicky instalovanými kapacitami. Dále také údaji o vstupních materiálech a prodejních cenách pro nasazení modulů solárních panelů v USA, Německu a Číně
Solární panely

Konkrétně se jejich studie zabývala historicky instalovanými kapacitami. Dále také údaji o vstupních materiálech a prodejních cenách pro nasazení modulů solárních panelů v USA, Německu a Číně. Tedy ve třech zemích, které solární energii nasazují nejvíce. Globální dodavatelský řetězec přinesl úspory ve výši 24 mld. dolarů pro USA, 7 mld. pro Německo a 36 mld. pro Čínu.

Pokud by každá z těchto tří zemí přijala ve stejném období silnou nacionalistickou obchodní politiku, ceny solárních panelů by v roce 2020 vzrostly. V USA o 107 %, v Německu o 83 % a v Číně o 54 %. Tyto údaje uvádí studie „Quantifying the cost savings of global solar photovoltaic supply chains“, kterou výzkumníci publikovali v časopise Nature.

Náklady v budoucnu

Výzkumný tým se rovněž zabýval nákladovými dopady protekcionističtější obchodní politiky do budoucna. Odhadují, že v případě zavedení silných nacionalistických politik ceny solárních panelů v jednotlivých zemích do roku 2030 vzrostou. A to přibližně o 20-25 % ve srovnání s budoucností s globalizovanými dodavatelskými řetězci. Politika zavedení dovozních cel by mohla zkomplikovat snahy o urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie, jako je solární energie. To proto, že zvyšuje výrobní náklady, uvedli výzkumníci.

„Politiky, které přeruší globální hodnotové řetězce a omezí toky lidí a kapitálu, naruší globální procesy učení, které přispěly právě k úspěchu solární energie,“ řekl Michael Davidson, odborný asistent na Kalifornské univerzitě v San Diegu a spoluautor studie. „Modely, které ukazují, že je možné splnit ambiciózní cíle v oblasti čisté energie, se spoléhají na pokračující pokles nákladů. Ten se však nemusí uskutečnit, pokud se země rozhodnou jít na vlastní pěst.“

John Helveston, hlavní autor studie a docent inženýrského managementu na Univerzitě George Washingtona, uvedl: „To, čím naše studie přispívá do této diskuse, je připomínka, aby se tyto politiky neprováděly protekcionistickým způsobem. Podpora výrobní základny v USA by se měla provádět způsobem, který povzbudí firmy k obchodování se zahraničními partnery. Tím by pokračovalo urychlování snižování nákladů.“

Zdroje: pv-magazine, Towpoint