Frontier Energy chce začít vyrábět zelený vodík

Australská firma Frontier Energy chce začít vyrábět zelený vodík

Frontier Energy je společnost z australského Perthu. Firma určila svou preferovanou technologii elektrolýzy a prosazuje plány na výrobu zeleného vodíku. Ten má pohánět navrhovaný 500 MW solární projekt s názvem Bristol Springs Solar (BSS) v západní Austrálii.

Společnost Frontier Energy zvolila alkalickou elektrolýzu vody k výrobě zeleného vodíku. A to pomocí čisté energie, která je dodávaná navrhovaným projektem Bristol Springs Solar (BSS). BSS se vyvíjí poblíž města Waroona jižně od Perthu v Austrálii.

Solární farma by měla počáteční výrobní kapacitu 114 MW, ale Frontier uvedl, že jsou k dispozici další příležitosti k akvizici půdy. Ty by mohly umožnit zvýšení až na 500 MW. Společnost také zkoumá potenciál přidání bateriového systému pro ukládání energie a rozvoj výroby zeleného vodíku pomocí čisté energie z projektu BSS.

Frontier Energy a výroba vodíku

Generální ředitel Frontier Mike Young uvedl, že společnost je stále na cestě k zahájení výstavby solárního projektu Bristol Springs v roce 2023. Studie výroby zeleného vodíku, zahrnujícího čistou energii generovanou solární farmou, má být dokončená v polovině roku. Studie, kterou provádí Xodus Group, již posoudila nejvhodnější návrh vodíkové elektrárny. Dále počáteční velikost a škálovatelnost elektrárny, charakteristiky vstupního výkonu a preferované technologie.

Společnost Frontier uvedla, že pro proces výroby vodíku zvolila technologii alkalické elektrolýzy vody (AWE). Hlavně kvůli její nižší ceně, technické odolnosti a „technické vyspělosti“ ve srovnání s alternativními metodami. Další výhodou AWE je modulární povaha jeho instalace. Ta „umožňuje výrobu vodíku dříve, než se původně předpokládalo. Což umožňuje také postupné budoucí rozšiřování“.

Zelený vodík by se měl vyrábět pomocí čisté energie, kterou by dodával navržený projekt Bristol Springs Solar (BSS). Ten se v současnosti se vyvíjí poblíž města Waroona jižně od australského Perthu
Frontier Energy

Společnost se sídlem v Perthu také oznámila podepsání memoranda o porozumění (MoU) s norskou společností Nel Hydrogen. Dále s divizí Nel ASA, a viktoriánským podnikem ENGV pro přepravu a skladování plynu. Ten má pomoci při rozvoji výrobního závodu a tržní distribuce.

„Vývoj našeho projektu Bristol Springs značně pokročil. Ale současný projekt je pouze první fází naší dlouhodobé vize,“ řekl. „Naším cílem je stát se jedním z prvních komerčních výrobců zeleného vodíku v Austrálii. Memorandum o porozumění s Nel a ENGV zajišťuje, že naše strategie zeleného vodíku je prováděná tím nejefektivnějším způsobem.

Podle podmínek dohody mají Nel a ENGV pomáhat s pokrokem vodíkové studie Frontier. Včetně podpory rozvoje závodu na výrobu zeleného vodíku. Očekává se, že Nel poskytne řešení vodíkové technologie, zatímco ENGV poskytne integrační služby.

Frontier uvedl, že výstavba počáteční fáze projektu Bristol Springs Solar by měla být zahájená počátkem roku 2023. Uvedla, že je stále na dobré cestě k vydání rozšíření obnovitelných zdrojů a kompletní studie zeleného vodíku do poloviny roku.

zdroje: pv-magazine, Vapol