Sdílení energie v multimikrogridních systémech s V2G

Výzkumníci v Austrálii vyvinuli rekonfigurovatelnou strukturu multimikrogridu. A to proto, aby zlepšili pronikání distribuovaných energetických zdrojů za přítomnosti technologie vozidla do sítě (V2G). A zjistili, že jak technické, tak ekonomické aspekty systému se výrazně zlepšily.  

Mikrosítě, které se původně navrhly pro předem definované požadavky na zatížení, čelí zranitelnosti při uspokojování dalších požadavků, jako jsou elektrická vozidla (EV). Sloučení obnovitelných zdrojů energie, skladování energie a elektromobilů v obytném prostředí často přináší problémy, jako např. přetížení nebo nadbytečnou výrobu. A vytváří rozptýlené mikrosítě, které se stávají zranitelné, pokud se provozují samostatně.

K vyřešení těchto problémů vyvinuli vědci z University of Technology Sydney, Deakin University a Murdoch University v Austrálii rekonfigurovatelný multi-mikrogridový systém. Tato struktura dokáže lépe reagovat na měnící se profily zátěže využitím síly technologie V2G. A také vytvořit techno-ekonomické přínosy pro poskytovatele služeb distribuční sítě (DNSP), jako je minimalizace omezení zátěže a přebytečné výroby v mikrosíti.

Rekonfigurovatelná struktura multimikrogridu

Sdílení energie v multimikroridních systémech s V2G
Navrhovaný multimikrogridní systém

Výzkum sdílení energie se zaměřuje na propojení skupiny rozptýlených mikrosítí za účelem vytvoření multimikrogridního systému. Vývojem strategie energetického managementu pro rekonfiguraci propojení mezi mikrosítěmi výzkumníci usnadnili účinnou výměnu energie mezi těmito multimikrogridovými systémy. A řešili tak variabilitu požadavků na zatížení tváří v tvář přerušované výrobě obnovitelné energie. Pro další zvýšení flexibility modelu integrovaly také koncepty grid-to-vehicle (G2V) a V2G.

Navrhovaný přístup, charakteristický svou matematickou konvexitou, umožňuje poskytovatelům distribuovaných síťových služeb (DNSP) využívat komerční platformy jako CPLEX a GUROBI. Ty jim zase umožňují efektivněji nacházet proveditelná řešení s minimální výpočetní zátěží. Efektivita navržené metody se demonstruje její implementací na modifikovaném 33-sběrnicovém testovacím systému provozovaném jako multimikroridní systém.

„Výsledky sdílení energie ukazují účinnost navrhovaného přístupu jako slibného nástroje pro optimalizaci provozu rekonfigurovatelných multimikroridových systémů v přítomnosti agregací elektrických vozidel (EVA), což vede ke snížení provozních nákladů a zlepšení napěťového profilu,“ uvedli výzkumníci.

Jejich zjištění se diskutují v článku „Stochastic scheduling of energy sharing in rekonfigurovatelných multi-mikrogridních systémech za přítomnosti technologie vehicle-to-grid“, který se publikoval v časopise Electric Power Systems Research.