Autobaterie mohou optimalizovat elektrickou síť

Elektrické vozidlo Honda

Australští vědci zjistili, že pokud je 10 % vozidel elektrických a využívá připojení V2G, mohli by snížit špičkovou spotřebu elektřiny v místních rozvodnách o 6 %. A ušetřit tak majitelům aut stovky dolarů ročně na nákladech na nabíjení – a autobaterii.

Australský výzkum naznačuje, že využití připojení elektrických vozidel do sítě (V2G) s 10 % mírou penetrace může snížit poplatky za špičku pro místní rozvodny o 6 %. A podstatně tak snížit náklady na palivo pro majitele elektrických vozidel (EV). Bez řádného řízení by však úrovně penetrace EV nad 20 % mohly tyto výhody negovat.

Cílem studie „Síťové tarify pro V2G“ provedené společností enX a zadané Australskou agenturou pro obnovitelné zdroje energie (ARENA) bylo prozkoumat interakci mezi dynamickou elektřinou a síťovými tarify (které se nacházejí v reálném čase, podobně jako nástroje pro velkoobchodní ceny) a rostoucí počet elektromobilů připojujících se k síti. Studie se také snažila porozumět tomu, jak by tyto elektromobily mohly pomoci zmírnit tlak na síť. A to ve srovnání s pevnými tarify za dobu používání.

Zjištění naznačují, že připojení V2G za dynamické ceny, konkrétně typy tarifů s3 a s6 v grafu výše, vedly k největšímu snížení špičkové poptávky rozvoden. Stejné dynamické cenové tarify také ušetřily značné částky na účtech majitelů elektromobilů za elektřinu. Přičemž někteří účastníci V2G vydělali čisté kladné příjmy ze spotřeby elektřiny jejich vozidel. A to včetně jednoho malého účtu, který pokrýval 100 % jejich celkové spotřeby elektřiny.

Průzkum optimalizace sítě na základě autobaterie

Analýza zkoumala zatížení rozvodny Metford v Novém Jižním Walesu v Austrálii. A konkrétně se zaměřila na jeden z nejvyšších dnů v roce, 6. března 2023. V tento den dosáhla maximální špičková spotřeba 41,6 MW v 18 hodin. V rámci dynamické cenotvorby elektřiny a síťového tarifu zaměřeného na odpojení ve špičce došlo v rozvodně ke snížení špičkového zatížení o 2,54 MW. Toto snížení představovalo 6,29 % špičkové hodnoty odběru rozvodny.

Analýza také zjistila, že se vyvíjí časná ranní špička. A očekává se, že dosáhne bodu vysokého stresu, protože V2G EV dosáhne 20 % míry využití.

Autobaterie mohou optimalizovat elektrickou síť

Dynamický cenový model dosáhl nejvýraznějšího snížení špičkové poptávky při aplikaci jak na síťové poplatky (včetně poplatků za přenos, distribuci a poptávku), tak na ceny elektřiny. Tento model oceňoval elektřinu na základě aktuálních tržních sazeb, na rozdíl od cen za dobu spotřeby. Ta se opírá o pevná období vyšších a nižších sazeb.

Analýza také odhalila, že kombinace tarifu pro obousměrnou síťovou podporu a zpoplatnění spotového průchodu (scénář s5) vedla ke snížení o 2,11 MW. Což téměř odpovídá úsporám 2,54 MW oproti optimálnímu modelu. Všechny modely s3, s5 a s6 přinesly majitelům automobilů značné úspory (zejména na autobaterii) a také výrazné snížení špiček pro rozvodnu.

Celkově analýza modelovala 520 unikátních uživatelských účtů, včetně zákazníků s instalacemi solární energie různých velikostí a různých vzorců spotřeby elektřiny. Studie se motivovala projekcemi pro rok 2050, které předpovídají výrazné zvýšení kapacity baterie EV. Podle dokumentu se očekává, že kapacita baterie EV dosáhne přibližně 2,4 TWh. Což je čtyřnásobek odhadované kapacity úložiště elektrické sítě 0,64 TWh. Výzkumníci zdůrazňují, že uvolnění potenciálu těchto baterií bude klíčové pro optimalizaci energetických sítí budoucnosti.