Machu Picchu odhalilo dosud neznámé stavby

Řadu dosud neznámých staveb se podařilo objevit týmu polských a peruánských archeologů v komplexu rozlehlého naleziště Machu Picchu. Tyto stavby se dosud ukrývaly hluboko v peruánské džungli zahalené pod hustým listovím.

Podobné objevy jsou stále častější. Díky kombinaci dvou technologií: laserů, které dokážou „vidět“ i přes takové překážky, jako je například hustá vegetace, a dronů. Ty archeologům pomáhají prozkoumat jinak nepřístupná místa.

Podle studie zveřejněné v lednovém čísle časopisu Journal of Archaeological Science vědci na okraji obřadního místa zvaného Chachabamba našli zhruba tucet dosud neznámých staveb ve vzdálenosti necelých pěti kilometrů od hlavních ruin inckého města z 15. století.

Vědci při výzkumu použili technologii LiDAR, což je metoda dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu. S pomocí této technologie se můžou mapovat obrysy objektů. Skenování s pomocí LiDARu je pro vědce základní způsob, jak se studují oblasti, které byly a jsou příliš nebezpečné nebo nepřístupné.

V roce 2019 odhalilo laserové skenování obrovskou síť starobylých mayských farem v deštném pralese v Belize. O několik let dříve pomohl LiDAR archeologům odhalit ztracené město v Hondurasu.

Peru, Machu Picchu, Lama, Světové Dědictví, Krajina

Objevy v Machu Picchu, které zahrnují i části vodního systému, který tudy vedl, přinášejí nové poznatky o incké civilizaci a úloze obřadních komplexů.

Pouze pro privilegované

„Do Machu Picchu se můžou dostat jen velmi privilegovaní lidé, protože to je velmi zvláštní místo,“ popsala Dominika Sieczkowská, zástupkyně ředitele pro organizaci a rozvoj Centra andských studií Varšavské univerzity, která výzkum vede.

„Když se tam chystáte, musíte se v Chachabambě zastavit na spirituální lázeň. Proto, abyste byli čistí a neposkvrnění a mohli se dostat na Machu Picchu,“ dodala.

Centrem Chachabamby ležící v údolí Vilcanota je hlavní kamenný oltář. Je obklopený 14 lázněmi. Podle Sieczkowské s největší pravděpodobností sloužily k rituálnímu omývání. Voda sem proudila složitou sítí kanálů napájených řekou Urubamba.

Drony s lasery v Machu Picchu

Machu Picchu, Peru I, Ncas

Výzkum této lokality se stává obtížným. Oblast je většinou zarostlá a archeologické naleziště v Machu Picchu zasahuje hluboko do džungle. Aby Sieczkowská a vědci z Vratislavské univerzity vědy a techniky v Polsku a peruánského ministerstva kultury odhalili, co se skrývá pod korunami pralesa, použili k tomu drony vybavené speciálními lasery.

Skenování pomocí LiDARu odhalilo více než deset staveb. Ty se nacházely v okruhu zhruba 60 metrů od hlavní obřadní části Chachabamby. „Byly tak blízko a my jsme ani nevěděli, že tam jsou,“ řekla Sieczkowská.

Laserové skenování také odhalilo kamenné kanály v Machu Picchu vedoucí částečně pod zemí, které zásobovaly vodou celou lokalitu Chachabamby. Vědci pak na základě sklonu a hloubky kanálů vytvořili modely. Ty umožnily zjistit, jak mohla voda proudit do různých rituálních lázní.

Sieczkowská uvedla, že o tom, jak jsou nové objevy staveb v okolí Chachabamby využity, se toho zatím mnoho neví. Ale je možné, že se jednalo o obydlí lidí, kteří na obřadní místo dohlíželi. Archeologové plánují v Chachabambě provádět další výzkum, včetně vykopávek zajímavých míst, která se jim podařilo s pomocí LiDARu identifikovat.

„Měli jsme v úmyslu provést vykopávky některých staveb. Kvůli pandemii jsme museli plány prozatím zrušit,“ řekla Sieczkowská. „Ale možná, možná se tam dostaneme příští rok,“ dodala.

Zdroj: irozhlas.cz, Vapol.cz