Operace mozku před 3 000 lety

Archeologové objevili v Izraeli kosti dvou bratrů z doby bronzové. Jeden z nich má v lebce nápadnou díru. Kdo byli ti dva? A byla možná operace mozku v té době?

Ostatky bratrů ležely pod podlahou domu v dnešním Izraeli, který, jak se zdá, byl v době bronzové domovem vlivných lidí. Když archeologové zkoumali 3 000 let staré kostry, objevili neobvyklé úlomky kostí, které dokonale zapadají do lebky staršího bratra. Indikace pro vědce: Muž byl krátce před smrtí na operaci mozku a operaci alespoň na krátkou dobu přežil.

Takový zásah, v odborném žargonu známý jako trepanace, není až tak neobvyklý. Archeologické nálezy ukazují: Před tisíci lety naši předkové prováděli chirurgické zákroky a otevírali lebky. Pacienti překvapivě často přežili.

Zásah mohl být posledním pokusem o záchranu

Aktuální nález, o kterém vědci referují v časopise Plos One, je považován za jeden z nejstarších důkazů takového zásahu na Blízkém východě. Stopy na lebce staršího bratra ukazují, že chirurgové prořízli pokožku hlavy ostrým nástrojem. Poté vyřízli čtyři linie v čelní kosti, které se navzájem křížily, čímž vytvořili otvor široký asi tři centimetry.

Stopy na lebce svědčí o operaci

Není jasné, k čemu byl otvor zásahu určen. Archeologové mají podezření, že lidé před tisíci lety vrtali do lebek díry, například aby zmírnili tlak v mozku, léčili bolesti hlavy nebo léčili epilepsii.

Měli bratři malomocenství?

Drážky na kostech obou bratrů naznačují, že se jim za živa příliš nedařilo a že je zřejmě sužovaly chronické infekce a možná dokonce trpěli leprou. Navzdory špatnému zdravotnímu stavu přežili bratři překvapivě dlouho. Starší zemřel ve věku 20 až 40 let, krátce po operaci lebky. Zásah mohl být posledním pokusem o jeho záchranu.

Pro výzkumný tým je operace známkou toho, že zesnulí mohli být vlivní lidé. To podporují i ​​keramické nádoby a potraviny nalezené v hrobě. ,,Starší jedinec se zdál být dostatečně privilegovaný, aby přežil infekci po dlouhou dobu, a také podstoupil operaci lebky,“ říká autorka studie Rachel Kalisher z Brown University v Rhode Island, USA. To svědčí o jeho vysoké pozici.

Analýza DNA odhalila, že zesnulí byli blízcí příbuzní, pravděpodobně bratři. Mladšímu bratrovi bylo v době dospívání nebo 20 let, když zemřel. Hrobka těch dvou se nalezla ve starověkém městě Megiddo. Osada ležela na lukrativní obchodní cestě spojující Egypt, Sýrii, Mezopotámii a Anatolii. Obchod přinášel do města bohatství. Stavěly se chrámy, opevnění a reprezentační domy.

Archeologové jsou si jisti, že bratři nebyli malomocní. ,,Jeden z bratrů byl pohřben po operaci podle stejných obřadů, které byly v té době obvyklé,“ píše výzkumný tým ve studii. Bratři zůstali součástí společnosti i po smrti a měli kolem sebe lidi, kteří se o ně starali, dokud byli naživu.

Zdroj: spiegel, Vapol