Stříbrný poklad s asi 6 000 mincemi

Detlef Jantzen (vlevo), státní archeolog Meklenburska-Předního Pomořanska, a Bettina Martin, ministryně pro vědu a kulturu Meklenburska-Předního Pomořanska, se dívají na nejnovější archeologické nálezy

Archeologové nepředstavili ani jeden, ani dva a dokonce ani tři mimořádné poklady z Meklenburska-Předního Pomořanska. Velkolepý stříbrný poklad z 11. století zahrnuje zejména: šperky, bronzové meče, ale i korálky staré tisíce let.

Mimořádný poklad objevený archeology

Nedaleko Lancken-Granitz na Rujáně archeologové objevili a našli tento velkolepý stříbrný poklad z 11. století s asi 6 000 mincemi. Hmotnost stříbra je bezmála 6,7 kilogramu, řekl státní archeolog Detlef Jantzen při předání nálezu v depu ve Schwerinu. Podle prvotních zjištění byl tento poklad zakopaný do země v hliněném hrnci. Proč tomu tak bylo, je stále nejasné. Hliněný hrnec se pak později rozlomil, pravděpodobně při orbě půdy.

Stříbrný poklad ukrytý v hliněném hrnci

Nalezené mince pocházejí mimo jiné ze západního Německa a oblasti Míšně-Horní Lužice. Asi kolem 10 % mincí pochází z Anglie, Dánska, Čech a Maďarska. Jde tedy o dosud největší slovanský mincovní poklad z poválečného období.

Části pokladu z Meklenburska-Předního Pomořanska: Hliněná nádoba obsahující dva stříbrné náhrdelníky, šperky a mince
Části pokladu z Meklenburska-Předního Pomořanska: Hliněná nádoba obsahující dva stříbrné náhrdelníky, šperky a mince

Dalším významným nálezem bylo sedm bronzových mečů, některé z nich jsou vzácně zdobené a pocházejí z doby kolem roku 1000 př. n. l. poblíž Mirow v oblasti Meklenburských jezer. Tento nález byl bezesporu potopen v bažině, řekl Jantzen.

Meč z doby bronzové – významný nález

Přibližně 3000 let staré zbraně se pravděpodobně určily jako svěcení nebo obětní dary, jak při prezentaci uvedla státní ministryně kultury Bettina Martin (SPD). Nikdy předtím se v Meklenbursku-Předním Pomořansku neobjevilo tolik mečů z doby bronzové. A to obzvláště na jednom místě.

Další stříbrný poklad z 11. století byl údajně nalezen u Möllnu u Neubrandenburgu. Zvláštní na tomto pokladu je, že kromě perel pocházejících pravděpodobně z oblasti Kavkazu se zde nachází i několik malých stříbrných křesťanských relikviářových nádob. To jsou velmi rané důkazy křesťanství pro severovýchod, řekl Jantzen. Tento nález se tak datuje kolem roku 1060.

Zdroj: spiegel, Vapol