Muži jedí více masa než ženy – zejména v Německu

Žena si objedná salát, muž steak: studie zjistila, že za tím je zjevně určitý vzorec. Velikost rozdílu ve spotřebě masa mezi pohlavími závisí také na tom, odkud pocházejí.

Muži jedí maso častěji než ženy – ale toto stravovací chování není podle nového výzkumu pozorováno ve všech zemích světa. Podle studie zveřejněné v časopise „Scientific Reports“ tedy zřejmě nejde o obecný rozdíl mezi pohlavími. Spíše se ukázalo, že čím vyspělejší země byla a čím rovnější byli muži a ženy, tím větší byly rozdíly ve spotřebě masa.

Rozdíly ve stravování i spotřebě masa

Vědci pod vedením Christophera Hopwooda z Curyšské univerzity píší, že se často předpokládá opak, totiž že s rostoucí rovností se zmenšují i ​​rozdíly mezi pohlavími. Výzkum ale ukázal opak: rozdíly jsou stále větší.

Hopwood a jeho kolegové pro to nabízejí vysvětlení: ,,Lidé v zemích s větší genderovou rovností mají více příležitostí jíst, co chtějí – protože existuje větší finanční flexibilita a protože tlaky genderových rolí jsou nižší.“ Mohou tedy rozhodovat o různých věcech při společném jídle. Na to ty peníze jsou, vegetariánských možností je dost a je to společensky akceptované.

Muži jedí více masa než ženy – zejména v Německu
Společné stravování: Muži jedí více masa, ženy více vegetariánské

Protože maso je relativně drahé, lidé ho v chudších zemích jedí méně, pokračuje Hopwood. Pokud by si to ale lidé mohli dovolit a svobodně si vybrat, pak by zejména muži šli na steak, klobásu a drůbež. ,,Ženy v bohatších a genderově rovnoprávnějších zemích mohou jíst méně masa, než by se dalo očekávat vzhledem k celkovému dopadu bohatství a rovnosti pohlaví.“

Německo je na vrcholu studie

Pro svou studii se výzkumníci online dotazovali více než 20 000 lidí z 23 zemí, jak často jedí maso. Účastníci pocházeli ze Severní a Jižní Ameriky, Evropy a Asie. Pozoruhodné bylo, že v Indii, Číně a Indonésii byly malé rozdíly mezi muži a ženami, pokud jde o konzumaci masa. Rozdíly ve všech zkoumaných zemích byly největší v Německu. Sami výzkumníci však poukazují na to, že 23 zemí se jeví jako „skromný počet“.

Na přesné důvody konzumace masa se vědci pro svou studii neptali. Vysvětlují však, že v mnoha kulturách se konzumace masa spojuje s mužností a potencí. Někde se muži, kteří dodržují vegetariánskou stravu, považují za méně atraktivní než muži, kteří jedí všechno. Jak často si muži dávají maso na talíř, může také záviset na kulturních normách.