AGL zahajuje zkušební sítě EV s domácími nabíječkami

Společnost AGL Energy, zahájila zkušební orchestraci sítě elektrických vozidel v hodnotě 8 milionů USD (to se rovná 178 928 000 Kč) instalací inteligentních nabíječek pro 200 EV v domácnostech v Novém Jižním Walesu, Queenslandu, Victorii a Jižní Austrálii.

Chytré nabíječky v domácnostech a zkušební sítě

Společnost uvedla, že dokončila instalaci 200 chytrých nabíječek v domácnostech majitelů EV a to ve třech státech. Tam se mají dálkově monitorovat a řídit, aby se nabíjení posunulo na dobu mimo špičku, kdy bude dostupná levná obnovitelná energie.

Zkouška, kterou loni oznámily AGL a Australská agentura pro obnovitelné zdroje energie, je také navržena tak, aby urychlila komercializaci různých nabíjecích technologií. A aby lépe porozuměla tomu, jak je zákazníci budou používat doma.

Test otestuje řadu nabíjecích scénářů, pomocí internetového dálkového ovládání instalovaných chytrých nabíječek a přímého ovládání elektromobilu. V průběhu roku se mají sledovat výsledky a zpětná vazba od zákazníků. A zjistit, co funguje a co ne v rámci sítě.

ARENA, která do projektu vložila necelé 3 miliony USD (to je cca 67 000 000 Kč), na svých webových stránkách uvádí, že zkušební verze vychází z projekcí v plánu integrovaného systému australského operátora trhu s energií do roku 2020. A že do roku 2034 bude na národním trhu s elektřinou 2,2 milionu elektromobilů.

Spotřeba elektromobilů v návaznosti se stoupající cenou benzínu

Zdá se však, že spotřeba elektromobilů poroste rychleji. A to zejména se zavedením dalších pobídek státní vlády a se stoupajícími cenami benzínu souvisejícími s ruskou invazí na Ukrajinu.

Nedávno aktualizovaný návrh poskytovatele internetových služeb AEMO pro rok 2022 ve svém scénáři Step Change odhaduje, že elektrická vozidla mají do roku 2040 tvořit 58 % národního vozového parku a mají také představovat přibližně 37 TWh poptávky po elektřině.

AEMO poznamenává, že to nabízí potenciál poskytnout ho pro denní solární dodávky, ale také hrozí, že se zvýší poptávka ve špičce bez řádné infrastruktury a spotřebitelských pobídek k nabíjení mimo tato období.

„Urychlení nástupu elektromobilů bude integrální technologickou cestou k dekarbonizaci australské ekonomiky. Ale bez pečlivého řízení riskujeme přetížení sítě ve špičkách,“ řekla šéfka zákazníků AGL Christine Corbett.

AGL zahajuje zkušební sítě EV s domácími nabíječkami

„Projekty, jako je tento, budou hrát zásadní roli při snižování nákladů a vytváření bezproblémových operací nabíjení pro naše zákazníky.“

Získání důvěry spotřebitelů

Stejně jako virtuální elektrárny a další mechanismy reakce na poptávku zaměřené na zákazníky, bude jednou z klíčových překážek účasti na V2G, získání důvěry spotřebitelů k předání určité úrovně kontroly třetí straně, ve jménu efektivnějšího trhu. A to sebou nese obvykle výhody ve formě dalšího snížení účtu nebo odměn.

Corbett uvedl, že před zahájením testu výzkum odhalil, že zákazníci měli radost, že mají takto své nabíjení EV řízeno.

„Byli jsme hlasitými zastánci růstu elektromobilů v Austrálii s hlavním zaměřením na podporu přístupu k nabíjení elektromobilů pro podniky a domácnosti. A tento projekt umožní větší využití a implementaci do budoucna,“ řekl Corbett.

Očekává se, že projekt ARENA poskytne cenné poznatky a přispěje k portfoliu inteligentního nabíjení agentury. Ta pomůže urychlit zavádění infrastruktury EV.

Důležitý milník pro projekt AGL

„Chytré nabíječky mají hrát významnou roli při nárůstu spotřeby elektromobilů v celé Austrálii,“ řekl generální ředitel Arena Darren Miller.

„Instalace 200 chytrých nabíječek v australských domácnostech se stává důležitým milníkem pro projekt AGL. Ten se má použit k identifikaci toho, jak nejlépe začlenit elektrická vozidla do sítě. Bude tak přínosem pro zákazníka i elektrizační soustavu jako celek.“

Během minulého roku AGL také zřídila službu předplatného EV. Ta zákazníkům ve Victorii, Novém Jižním Walesu, Queenslandu a Jižní Austrálii nabízí možnost řídit EV bez závazku k vlastnictví.

Předplatitelská služba nabízí týdenní sazbu. Ta se pohybuje od přibližně 235 USD týdně (to je přes 5 000) pro nízkonákladový MG EV, až po přibližně 340 USD (to je přes 7 500 Kč) týdně pro Tesla Model 3, a to za tři měsíce, šest měsíců a 12 měsíců.

AGL uvedla, že služba se ukázala oblíbenou u lidí, kteří chtějí „vyzkoušet, než si koupí“. A nebo jejichž životní styl nebo okolnosti se hodí spíše k modelu předplatného než k úplnému vlastnictví.

Zdroj: thedriven, Vapol