Srovnání automobilových trhů s elektrovozy v roce 2021

Nyní, když máme kompletní statistická data za rok 2021, je čas na srovnání aktuálního stavu využívání elektrických vozidel. A to na třech největších světových trzích: v Číně, Evropě a Spojených státech.

Vedení Číny

Není to tak dávno, a ještě v roce 2015, byl podíl elektromobilů mezi novými registracemi na všech třech trzích pod 1 %. Poté v letech 2017 a 2018 převzala vedení Čína.

Do roku 2019 tvořila elektrická vozidla 5 % všech registrací nových osobních automobilů v Číně. Zatímco Evropa a Spojené státy stále zůstaly na 3 % a 2 %.

Tento růst elektrických vozidel v Číně byl řízen především národními strategiemi pro vývoj elektrických vozidel. Ale také třemi typy konkrétních politik: pilotními programy, pobídkami a předpisy.

Dále bylo na Evropě, aby převzala vedení. Podíl elektrických vozidel na trhu v Evropě rychle vzrostl ze 3 % v roce 2019, na 11 % v roce 2020, a na 17 % v roce 2021.

Klíčový faktor srovnání

Klíčovým faktorem srovnání a tohoto náhlého skoku, bylo druhé kolo evropských cílů CO2 pro nová auta, které vstoupilo v platnost. Mezitím tržní podíl elektrických vozidel v Číně zaznamenal pouze mírný nárůst z 5 % na 6 % v roce 2020, ale poté rychle dosáhl 15 % v roce 2021.

auto tesla v dešti
Tesla

Všechny tyto změny se týkají pouze podílů na trhu. Z hlediska absolutních prodejů jednoznačně vede Čína. V roce 2021 se nově zaregistrovalo více než 3 miliony elektromobilů oproti 1,9 milionu v Evropě.

Popularita elektrických vozidel ve Spojených státech

Ve Spojených státech ještě nejsou elektrická vozidla tak populární jako v Číně a Evropě. Podíl na trhu se v roce 2021 téměř zdvojnásobil, z přibližně 2 % v roce 2020 na 4 % v roce 2021.

Ale přesto se ve srovnání ani absolutní prodejní čísla (0,7 milionu v roce 2021) ani procentuální podíl v USA, zdaleka neblíží čínskému a evropskému trhu. Je to pravděpodobně důsledek kombinace Trumpovy administrativy. Ta zrušila americké standardy účinnosti lehkých užitkových vozidel pro roky 2021-2026, a také absence jasných cílů v oblasti elektrifikace.

Evropa a vozidla s elektrickým pohonem

Výkon Evropy je o něco méně působivý, pokud počítáme pouze vozidla s elektrickým pohonem a palivovými články. Podíl těchto typů vozidel na trhu byl v roce 2021 přibližně 10 %. A dalších 7 % nových registrací v Evropě tvořila plug-in hybridní vozidla.

Plug-in hybridy v průměru vypouštějí asi dvakrát až čtyřikrát více CO2 než podle oficiálních testovacích hodnot. A to proto, že typické jízdní a nabíjecí modely mají za následek mnohem vyšší spotřebu spalovacího motoru, než se očekávalo. V Číně a Spojených státech hrají plug-in hybridy menší roli než v Evropě. Na obou trzích tvoří plug-in hybridy pouze asi 1–2 % registrací nových vozidel.

Porovnání prodejů a cílů BEV a PHEV
 HISTORICKÝ VÝVOJ PODÍLU BATERIOVÝCH ELEKTRICKÝCH A PLUG-IN HYBRIDNÍCH MODELŮ VOZIDEL MEZI VŠEMI NOVÝMI REGISTRACEMI VOZIDEL A TAKÉ BUDOUCÍMI CÍLI PRO ČÍNU, EVROPU A SPOJENÉ STÁTY

Pro budoucí roky Evropa navrhla nejambicióznější cíle ze tří regionů. V polovině roku 2021 přišla Evropská komise s regulačním návrhem na stanovení 100% cíle pro plně elektrická vozidla do roku 2035.

Mezitím současná regulace předpokládá 15% cíl pro plně elektrická a plug-in hybridní vozidla do roku 2025 a 35% cíl pro rok 2030. Jak lze však vidět na obrázku níže, zejména cíl pro rok 2025 postrádá ambice vzhledem k tomu, že se má již v roce 2021 překročit.

Pro Čínu je aktuální cíl pro elektromobily obsažený v pětiletém pracovním plánu pro úsporu energie a snížení emisí 20 % do roku 2025.

Ambiciózní cíle roku 2021

Hlavním vnitrostátním regulačním přístupem je mandát nového energetického vozidla (NEV). Ten výrobcům nařizuje vyrábět NEV tak, aby splnily požadavky na kredit, a zároveň umožňuje výrobcům používat dodatečné kredity NEV, aby splnili své firemní požadavky na průměrnou spotřebu paliva.

Ve světle výrazného růstu čínských elektromobilů v roce 2021 by aktualizovaná vize s ambicióznějšími cíli, stejně jako dlouhodobější plán plné elektrifikace, pomohla Číně udržet její vzestupný trend elektrifikace.

Ve Spojených státech prezident Biden navrhl cíl 50% podílu prodeje elektrických vozidel do roku 2030. V prosinci 2021 byly revidované normy emisí skleníkových plynů pro lehká užitková vozidla pro modelové roky 2023. Dále pak vydané americkou agenturou pro ochranu životního prostředí, přivede americkou flotilu zpět ke splnění cílů snížení emisí uhlíku. Tato tvorba pravidel odhaduje, že do roku 2026 bude pronikání elektrických vozidel na 17 % vozového parku lehkých užitkových vozidel.

Ukazuje vývoj prodeje EV v Evropě, Číně a USA, graf 2021
VÝVOJ PODÍLU BATERIOVÝCH ELEKTRICKÝCH A PLUG-IN HYBRIDNÍCH MODELŮ VOZIDEL MEZI VŠEMI NOVÝMI REGISTRACEMI VOZIDEL V ČÍNĚ, EVROPĚ A SPOJENÝCH STÁTECH

Globální závod směrem k elektrifikaci bezpochyby pokračuje. A rychlost se zrychluje, takže předchozí cíle se zdají být zastaralé, zejména v Evropě.

Postupné vyřazení vozidel se spalovacím motorem

V nadcházejících měsících bude na Evropském parlamentu a členských státech EU, aby učinily další krok. A potvrdily a případně ještě zpřísnily cíl postupného vyřazování vozidel se spalovacím motorem. A to do roku 2035, jak navrhuje Evropská komise. Pro úpravu průběžných cílů pro roky 2025 a 2030 tak, aby byly více v souladu se současnými trendy na trhu a dlouhodobější trajektorii.

V Číně a Spojených státech se tvůrci politik nebudou držet v klidu. A dle srovnání se očekává, že budou pečlivě sledovat politická rozhodnutí v Evropě. Zároveň také aktualizovat cíle svých vlastních elektrických vozidel.

Zdroj: thedriven, Vapol