Siemens – provoz elektrolyzéru o výkonu 8,7 MW

Zatímco Siemens uvádí do provozu druhý největší německý elektrolyzér v energetickém parku ve Wunsiedelu, Engie přijala konečné investiční rozhodnutí pro projekt v západní Austrálii. Jehož dokončení se plánuje na rok 2024. Mezitím dvě zprávy vrhají světlo na budoucnost zeleného vodíku: na poptávku na druhé straně by to region MENA mohl využít k tomu, aby se stal globálním lídrem v oblasti zelené oceli; na straně nabídky BNEF vítá závazky podpory přicházející z Evropy a Spojených států. Siemens uvedla do provozu jeden z největších německých elektrolyzérů ve Wunsiedelu v severovýchodním Bavorsku. 

Elektrolýza PEM o výkonu 8,75 MW má využívat pouze solární a větrnou energii. Siemens nezveřejnil, odkud by se zelená elektřina vzala. Provozovatelem závodu je speciálně založená společnost WUN H2, ve které mají Siemens Financial Services a společnost Rießner Gase z nedalekého Lichtenfelsu každý 45% podíl a komunální společnost Wunsiedel 10% podíl. WUN H2 v současnosti zvažuje rozšíření elektrárny na 17,5 MW. Zařízení může ročně vyrobit až 1 350 tun zeleného vodíku. „Koncept Wunsiedel ukazuje, že místní výroba zeleného vodíku je v Německu proveditelná. Rekuperace odpadního tepla a regionální využití vodíku pro průmyslové účely, dopravu a skladování energie podporují obchodní případ,“ Thomas Hillig.

Elektrolyzér v Německu

Siemens - provoz elektrolyzéru o výkonu 8,7 MW
Technologie PEM společnosti Siemens

Engie přijala konečné investiční rozhodnutí pro průmyslový projekt obnovitelného vodíku v regionu Pilbara v západní Austrálii. Projekt bude zahrnovat 10 MW elektrolyzér napájený 18 MW solární PV a podporovaný 8 MW bateriovým systémem ukládání energie. „První fáze projektu Yuri, která má být dokončena v roce 2024, vyrobí až 640 tun obnovitelného vodíku ročně jako surovinu s nulovým obsahem uhlíku pro zařízení na výrobu čpavku Yara Australia v Karratha,“ napsala francouzská energetická společnost. Mitsui souhlasila s akvizicí 28% podílu ve společném podniku pro projekt Yuri za předpokladu splnění určitých podmínek v rámci smlouvy. Australské úřady podporují projekt dvěma granty v celkové výši 33,2 milionu USD.

Technologie PEM (Siemens)

Ústav pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu napsal, že region Středního východu a severní Afriky (MENA) má nejlepší pozici pro zahájení výroby uhlíkově neutrální nebo zelené oceli. „Region MENA může vést svět, pokud rychle přejde na obnovitelné zdroje a použije zelený vodík ve svém ocelářském sektoru,“ řekl Soroush Basirat, autor zprávy „Green Steel Opportunity in the Middle East and North Africa“. Analýza zdůrazňuje, že v sektoru regionu dominuje technologie přímé redukované železo-elektrické obloukové pece (DRI-EAF). Ta uvolňuje nižší emise než zastaralý proces uhelné vysoké pece a bazické kyslíkové pece (BF-BOF) používaný v 71 % světové produkce surové oceli v roce 2021. „V roce 2021 MENA vyrobila pouhá 3 % celosvětové surové oceli, ale tvořila téměř 46 % světové produkce DRI,“ řekl Basirat. 

Použití zeleného vodíku

Proces DRI-EAF využívá elektřinu a syntézní plyn ze zemního plynu nebo zplynovaného uhlí. Mohly by to být nulové emise, pokud by byl použit zelený vodík (vyráběný pomocí elektrolýzy poháněné obnovitelnými zdroji energie) a elektrické obloukové pece poháněné obnovitelnými zdroji energie. Region by nevyžadoval investice do základní technologie, všechny prostředky by byly využity na rozšíření výroby zeleného vodíku. Výroba DRI-EAF by podle různých odhadů měla dosahovat mezi 29 % a 56 % primární produkce oceli. Světová banka uvedla, že MENA má nejvyšší globální potenciál fotovoltaické energie. A teoreticky by mohla produkovat více než 5,8 kWh na metr čtvereční denně. Předpokládá se, že do roku 2050 bude přidáno 83 GW větrné a 334 GW solární energie. Čímž se zvýší podíl větrné a solární energie z 1 % a 2 % na 9 % a 24 %. „S dostupnou kapacitou MENA.“

Bloomberg New Energy Finance(BNEF) zjistila, že vlády vyčlenily 126 miliard dolarů na vodík do srpna 2022. USA se v rámci svého zákona o snižování inflace zavázaly nejméně 13 miliard dolarů pro výrobce čistých H2. Zatímco plán Evropské unie REPowerEU zavedl dlouho očekávaný systém uhlíkové smlouvy pro rozdíl. „Tyto politiky učiní čistý vodík konkurenceschopnější a pomohou výrobcům najít kupce pro vybudování kapacity dodávek čistého vodíku,“ napsal BNEF. Produkce čistého H2 by mohla na základě oznámených projektů dosáhnout 44,3 milionů metrických tun. Což odpovídá 38 % současné produkce šedého H2. ,,Zatímco mnoho projektů elektrolýzy má zpoždění, očekáváme, že do roku 2030 se má instalovat 247 GW elektrolyzérů. Modrý vodík také hraje silnou roli v USA, Kanadě a Velké Británii díky podpoře zachycování a ukládání uhlíku,“ napsal BNEF. 

Evropská vodíková banka

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila plány na vytvoření Evropské vodíkové banky, nové finanční instituce schopné investovat 3 miliardy eur. Proto aby pomohla vybudovat budoucí trh s vodíkem. Evropský parlament mezitím přijal opatření ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie v EU. A zrušil požadavky na „adicionalitu“ na úrovni EU v rámci směrnice o obnovitelných zdrojích energie II (RED II). Parlament nyní zahájí jednání s Radou. 

H2 MOBILITY Německo plánuje nákup zeleného vodíku od Hy2B Wasserstoff od roku 2024. Zelený vodík má zásobovat vodíkové stanice H2 MOBILITY především v Bavorsku. Závod na výrobu vodíku Hy2B v Pfeffenhausenu je součástí modelového regionu HyPerformer HyBayern. A to financovaného německým Spolkovým ministerstvem pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV). Od druhé poloviny roku 2023 má závod na vodíkovou elektrolýzu vyrábět zelený vodík pomocí obnovitelné elektřiny. A to z nově postavené fotovoltaické elektrárny na volném prostranství a později také z větrných turbín v bezprostřední blízkosti.

Zdroj: pv-magazine, Vapol