Problém s nadměrnou turistikou

S nárůstem počtu návštěvníků po celém světě směrem k úrovni před pandemií se znovu zvedá otázka nadměrné turistiky.

Když obyvatelé v půvabné rakouské vesničce Hallstatt na břehu jezera zinscenovali blokádu hlavního přístupového tunelu a oháněli se transparenty vyzývajícími návštěvníky, aby „mysleli na děti“. Zdůraznilo to, co se může stát, když se místa začnou cítit přeplněná turisty. Hallstatt má pouhých 800 obyvatel, ale otevřel své brány přibližně 10 000 návštěvníkům denně. Což představuje nárůst populace o více než 1 000 %. A je to jen jedno z rostoucího počtu míst, kde se obyvatelé bouří kvůli přílivu cestovatelů.

Termín „overtourism“ se jeví relativně nový, protože se vytvořil před více než deseti lety, aby upozornil na stoupající počet návštěvníků, kteří si vybírají daň na městech, památkách a krajině. S tím, jak se počty turistů na celém světě vracejí k úrovním před pandemií, debata o tom, co představuje „příliš mnoho“ návštěvníků, pokračuje. Zatímco mnoho destinací, závislých na příjmech, které přináší cestovní ruch, stále touží po příjezdu. Hrstka velkých měst a lokalit nyní ukládá zákazy, pokuty, daně a systémy časových úseků a v některých případech dokonce zahajuje odrazující kampaně. A to ve snaze omezit počet turistů.

Co je nadměrná turistika?

Nadměrná turistika je v podstatě ,,problém“, kde se nachází příliš mnoho lidí na jednom místě v daný čas. I když neexistuje definitivní číslo určující počet povolených návštěvníků, nahromadění ekonomických, sociálních a environmentálních faktorů určuje, zda a jak se čísla plíživě zvyšují.

Existují dalekosáhlé účinky, jako je změna klimatu. Korálové útesy, jako je Velký bariérový útes a Maya Bay, Thajsko, které proslavil film Leonarda DiCapria Pláž, jsou degradovány od návštěvníků šnorchlování, potápění a dotýkání se korálů, stejně jako výletních lodí kotvících ve vodách. A podle Světové organizace cestovního ruchu Organizace spojených národů (UNWTO) se očekává, že emise uhlíku související s dopravou z cestovního ruchu v roce 2030 vzrostou. A to až o 25 % oproti úrovni z roku 2016. Což představuje nárůst z 5 % na 5,3 % všech umělých emisí. Lokalizovanější problémy ovlivňují i ​​místní. Majitelé bytů vyhánějí nájemníky ve prospěch přeměny nemovitostí na rekreační pronájmy a ceny domů v důsledku toho eskalují. Vzhledem k tomu, že počet návštěvníků a nájemních nemovitostí převyšuje místní obyvatele, dochází ke ztrátě komunit. A k tomu se násobí raketově rostoucí ceny, nadměrné fronty, přeplněné pláže i přemrštěná hladina hluku.

Naopak „podturismus“ je termín používaný pro méně frekventované destinace, zejména v období po pandemii. Ekonomické, sociální a environmentální přínosy cestovního ruchu se jen zřídka přenášejí na ty, kteří mají dostatek kapacity. A přestože turistické organizace vždy chtějí, aby návštěvníci navštívili jejich méně známé atrakce, je to udržitelnější a přínosnější zážitek pro obyvatele i návštěvníky.

Problém s nadměrnou turistikou
Scénické výhledy na Hallstätter See, pohoří Dachstein a samotné město přitahuje davy do Hallstattu

V čem je hlavní problém?

Přeplněnost je problémem jak pro místní, tak pro turisty. Těm, kteří jsou uvězněni v dlouhých frontách, nemohou navštívit muzea, galerie a místa bez předchozí rezervace, může zkazit zážitek z prohlídky města, vynaložit rostoucí náklady na základní věci, jako je jídlo, pití a hotely, a tváří v tvář neschopnosti zažít zázrak místa v relativní samotě. Absence jakýchkoli skutečných regulací vedla k tomu, že si místa vzala za své, aby se pokusila zavést nějakou formu kontroly davu. Což znamená soudržnost a skutečné řešení.

Justin Francis, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Responsible Travel, cestovní kanceláře, která se zaměřuje na udržitelnější cestování, říká: „Sociální média soustředila cestovní ruch do hotspotů a problém ještě zhoršila. A počty turistů po celém světě rostou. Zatímco destinace mají omezenou kapacitu. Dokud nebudou místní lidé řádně konzultováni o tom, co chtějí a nechtějí od cestovního ruchu, uvidíme další protesty.“

Francouzský start-up Murmuration, který monitoruje dopady cestovního ruchu na životní prostředí pomocí satelitních dat, uvádí, že 80 % cestovatelů navštíví pouze 10 % světových turistických destinací. Což znamená větší davy na méně místech. A UNWTO předpovídá, že do roku 2030 počet celosvětových turistů, který dosáhl vrcholu 1,5 miliardy v roce 2019, dosáhne 1,8 miliardy. Což pravděpodobně povede k většímu tlaku na již tak populární místa a většímu odporu místních obyvatel.

Kdo protestoval?

Z 800 obyvatel vesnice Hallstatt zapsané na seznamu UNESCO se jich v srpnu asi 100 dostavilo, aby dali najevo svou nelibost. A prosadili tak omezení denních návštěvníků a zákaz vycházení při příjezdu zájezdových autobusů.

Jinde obyvatelé Benátek dlouho a tvrdě bojovali za zákaz výletních lodí s protestními vlajkami často vyvěšenými z oken. V roce 2021 se velkým výletním lodím nad 25 000 tun zakázalo používat hlavní kanál Giudecca. Takže kotvit mohly pouze menší osobní trajekty a nákladní lodě.

Ve Francii zavedl výletní klub Marseille Provence v roce 2020 systém řízení toku pro cestující na výletních lodích. Čímž se uvolnily zácpy, které měly problém proplout kolem oblíbené baziliky Notre-Dame-de-la-Garde. Mluvčí Cruise Lines International Association (CLIA) řekl: „Autokaři jsou omezeni na čtyři na loď během dopoledne nebo odpoledne v bazilice, aby byla zajištěna dobrá zkušenost návštěvníků a bezpečnost pro obyvatele a místní podniky. Toto je dobrovolné ujednání, které výletní společnosti respektují.“

Zatímco na Orknejích ve Skotsku, obyvatelé byli v nelibosti kvůli množství výletních lodí kotvících na jeho březích. Na začátku roku 2023 místní rada potvrdila, že na tento rok se naplánovalo 214 výletů lodí. Což ostrovům přineslo příjmy ve výši přibližně 430 mil. Kč. Po odporu místních obyvatel rada od té doby navrhla plán na omezení počtu lodí v kterýkoli den.

Velké výletní lodě jsou v benátském kanálu Giudecca zakázány od roku 2021

Jaké kroky se podnikají? 

Městské daně jsou stále populárnější, Barcelona v dubnu 2023 zvýšila svůj noční poplatek. Ten se původně zavedl v roce 2012 a liší se v závislosti na typu ubytování. A Benátky očekávají, že od roku 2024 si od jednodenních výletníků mají účtovat poplatek 120 Kč.

V Amsterdamu letos v létě městská rada odhlasovala zákaz výletních lodí. Zatímco starostka Femke Halsemaová zadala odstrašující kampaň a požádala mladé Brity, kteří plánují „dovolenou od morálky“, aby se drželi stranou. V Římě úřady omezily posezení na oblíbených místech, jako např. Fontána di Trevi a Španělské schody. A to platí i pro počty turistů, kvůli kterým tento problém vznikl.

A v keňské Maasai Mara mezitím guvernér okresu Narok zavedl pokuty na místě za jízdu v terénu. Plánuje také zdvojnásobit poplatky za noční parkování v hlavní sezóně.

Jaké jsou předpovědi pro globální cestovní ruch? 

Během pandemie Covid se cestovní ruch stával jedním z nejhůře postižených odvětví – podle UNWTO klesl počet mezinárodních turistů v roce 2020 o 72 %. Od té doby však počet cestujících rychle roste. Přičemž v prvních třech případech se počet lidí do zahraničí zdvojnásobil v měsících roku 2023 více než ve stejném období roku 2022. A podle World Travel Tourism Council se očekává, že turistický sektor letos dosáhne 95 % úrovně před pandemií.

I když se předpokládá, že turistický průmysl bude do roku 2033 představovat 11,6 % celosvětové ekonomiky, také se předpokládá, že stále větší počet lidí projeví větší zájem o udržitelnější cestování. V průzkumu společnosti Booking.com z roku 2022 uvedlo 64 % dotázaných lidí, že se chtějí držet se dál od rušných turistických míst, aby nedošlo k dalšímu přetížení.

Existují nějaká řešení tohoto problému? 

Existují způsoby, jak lépe řídit cestovní ruch podporou většího počtu mimosezónních cest, omezením počtu tam, kde je to možné, a větší regulací v tomto odvětví. Pozitivní dopady by mohla mít také podpora udržitelnějšího cestování a hledání řešení ke snížení třenic mezi obyvateli a turisty. Propagace alternativních, méně navštěvovaných míst k přesměrování cestujících může také nabídnout určité výhody.

Harold Goodwin, emeritní profesor na Manchester Metropolitan University, říká: „Nadměrná turistika je funkcí množství návštěvníků, ale také konfliktního chování, tlačenice na nevhodných místech a soukromí. Sociální antropologové hovoří o frontstage a backstage prostorech. Turisté se stávají v zákulisních prostorách vítáni jen zřídka. Pro zvládnutí davů se nejprve jeví nutné analyzovat a určit jejich příčiny.“

„Musíme však být opatrní, abychom stejné problémy jen tak nezopakovali jinde. Nejdůležitější se jeví vytvořit jasnou strategii po konzultaci s místními lidmi o tom, co místo chce nebo potřebuje od cestovního ruchu.“

V současné době se nadměrná turistika stává sezónní záležitostí pro malý počet destinací. I když neexistuje žádné univerzální řešení, řada opatření je jednoznačně možností v závislosti na rozsahu problému. Pro většinu světa zůstává cestovní ruch silou dobra s mnoha výhodami nad rámec pouhého hospodářského růstu.

Zdroj: nationalgeographic, Vapol