Přeměna solárních parků na agrovoltaická zařízení

Tým vědců vyvinul metodu pro zvýšení úrovně opylení v solárních elektrárnách. Má dojít k přeměně solárních parků na agrovoltaická zařízení

Mezinárodní výzkumný tým vyvinul novou metodologii pro zvýšení úrovně opylení v pozemních solárních elektrárnách. Zahrnuje rozvoj nového vegetačního pokryvu pod solárními parky a kolem nich. Jinými slovy má dojít k přeměně solárních parků na agrovoltaická zařízení.

Mezinárodní výzkumný tým vyvinul nový přístup ke zlepšení využití půdy v pozemních solárních elektrárnách. Tvrdí o nich, že by mohly být použité k přidání důležitých přírodních stanovišť. Nebo dokonce zemědělské činnosti na půdu, kterou již využívá konvenční fotovoltaický systém.

Přístup přeměny solárních parků

„Původně jsme vyvinuli náš přístup pro stávající solární elektrárny instalované v regionu Apulie v jižní Itálii. Avšak přístup by mohl být využitý v jiných regionech nebo zemích s odlišnou vegetací,“ řekl Teodoro Semeraro, odborník na životní prostředí z italské univerzity v Salentu, který vedl výzkum. „Mohlo by být také použité pro nové projekty, které zahrnují zemědělské využití nebo střešní instalace kombinující zelené střechy s výrobou solární energie, kde by zemědělský aspekt měl menší význam.“

Tento přístup by viděl nový vegetační pokryv pěstovaný pod solárními zařízeními a kolem nich jako potenciální stanoviště pro opylující hmyz nebo pro zemědělské činnosti včetně včelařství a produkce léčivých bylin. Tento přístup by poskytl řadu dalších výhod, jako je mimo jiné snížení nákladů na údržbu zelených ploch v solárních parcích. Dále snížení rizika požáru, potenciální rozvoj drobných zemědělských činností a pozitivní mediální pokrytí.

Místní podmínky

Vědci poukázali na to, že vybraná vegetace, která se má pěstovat v solárních parcích, by měla být schopná přizpůsobit se podmínkám prostředí na zemi, nedostatku vody a nedostatku výživy. „Náš přístup může brát v úvahu i nepůvodní druhy. Ale z hlediska krajiny a ochrany místní biodiverzity je využití původní vegetace žádoucí,“ uvedl Semeraro. „Místní druhy jsou navíc přizpůsobené klimatu a nedostatku vody, který je v Apulii chronický, takže by mohly lépe reagovat. Ale jak už jsme říkali, použití nepůvodních druhů je technicky proveditelné za podmínek, které reagují na specifické potřeby projektu.

Podle výzkumu by včelařství na těchto stanovištích nevyžadovalo invazivní struktury a úly by mohly být položené na zem v době květu. „Biologická rozmanitost a ekosystémové služby by mohly časem přetrvávat i poté, co se pozemní fotovoltaické systémy demontují. I poté mají nadále podporovat blaho populace v místním i větším měřítku, což zaručuje udržitelnost“. Vysvětlili dále s tím, že včelařství může pomoci překonat problém monokultury, který je typický pro oblast Apulie.

Holistický přístup

Výzkum vyjmenoval řadu ekosystémových služeb, které by solární parky mohly poskytovat bez dalšího lidského zásahu. A to na základě vnitřní hodnoty vegetace při zachování ekosystémových služeb. Tím by se solární parky proměnily v polopřírodní oblasti nebo agroekologické fotovoltaické zahrady. Zahrady by hostily medonosné druhy kvetoucí v různých obdobích, aby se mohly sklízet a prodávat jako léčivé byliny. Solární panely navíc mohou snížit vodní stres pro vegetaci a zároveň zlepšit kvalitu půdy díky své stínící funkci.

Na otázku, co přesně definuje agrovoltaiku a čím se liší od konvenčních pozemních solárních zařízení, Semeraro řekl, že rozhodujícím prvkem je přítomnost zemědělského podniku v projektu. „Nemůžeme mluvit o agrovoltaice, pokud se do projektu nezapojí zainteresovaná strana v oblasti zemědělství. Nebo pokud neexistuje žádná farma, která by měla zájem o kultivaci nebo využití půdy,“ uvedl. „Existuje riziko, že rostlina vznikne, aniž by se tu pohyboval někdo, kdo ji pěstuje.“

Představení přístupu

Vědci představili svůj přístup ve studii „Inovativní přístup ke spojení solárních fotovoltaických zahrad se zemědělskou produkcí a ekosystémovými službami“, publikované v Ecosystem Services.

Ve skupině jsou vědci z University of Salento a Institute of Science of Food Production C.N.R. Unit of Lecce v Itálii, stejně jako z Glasgow Caledonian University ve Spojeném království.

„Transdisciplinární přístup se stal důležitým pro sdílení znalostí mezi různými zúčastněnými stranami a pro překlenutí informačních mezer typických pro sektorovou perspektivu. Tím se vytvoří holistická vize příslušných odborných dovedností a zkušeností,“ píše se v dokumentu. „Jeho řádná implementace vyžaduje společné úsilí všech ekonomických zainteresovaných stran spolu s technickými a vědeckými odborníky na podporu multifunkčního využití půdy na pozemních solárních farmách.“

Zdroje: pv-magazine, Top Nosiče