Estonsko zastavuje povolování fotovoltaických elektráren

Solární elektrárna
Fotovoltaická elektrárna

Ministerstvo obrany země se rozhodlo zakázat rozsáhlé solární elektrárny v některých regionech sousedících s Ruskem. Zdůvodnuje to tím, že tato zařízení mohou ovlivnit výkon rádiového systému. Státní energetická společnost Eesti Energia se proti tomuto opatření ohradila. Uvádí, že zainteresované regiony mají nejvhodnější podmínky pro budování velkých solárních elektráren.

Estonské ministerstvo obrany zastavilo povolování rozsáhlých projektů v oblasti fotovoltaikých elektráren a obnovitelné energie na severovýchodě Estonska. Tato zařízení mohou snížit výkon rádiového systému v regionu.

„Omezení v severovýchodní části Estonska nejsou novinkou,“ řekl magazínu mluvčí státní energetické společnosti Eesti Energia. „Dříve se omezení týkala především větrných turbín, ale nyní vidíme omezení i pro solární elektrárny.“

Mluvčí také zdůraznil, že v Estonsku v současné době neexistuje žádný zvláštní předpis týkající se tohoto druhu omezení. Je ale jasné, že pro výstavbu solárních parků v severovýchodní oblasti Estonska je to z hlediska prostoru a kapacity sítě nejvhodnější místo. Nicméně pro projekty takového rozsahu, je zapotřebí konečné schválení ministerstvem obrany.

„Pokud je nyní ministerstvo obrany toho názoru, že by mohla být nějakým způsobem ohrožena národní bezpečnost, pak souhlas s novými solárními parky v regionu nedává. Čímž samozřejmě omezuje možné oblasti,“ uvedl dále mluvčí.

Podle místních médií The Baltic Times estonská vláda uvedla toto upřesnění. Zvýšení úrovně radiofrekvenčního odrazu způsobeného novými solárními parky, může snížit vzdálenost příjmu rádiových signálů.

Omezení se dotkne především několika projektů připravovaných v kraji East-Viru, kde se nachází několik vyčerpaných dolů a ploch s nízkou zemědělskou hodnotou.

Podle Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie mělo Estonsko na konci roku 2020 instalovaný fotovoltaický výkon přibližně 130 MW. Země v současné době podporuje solární energii prostřednictvím aukcí pro velké obnovitelné zdroje a systému výkupních cen omezeného na výrobce do 50 kW.

Zdroj/autor: Emiliano Bellini