Koncept zeleného lithia v Německu

Monohydrát hydroxidu lithného, ​​vyrobený z chloridu lithného v poloprovozním závodě společnosti Vulcan

Australský startup Vulcan Energy oznámil, že vyrábí vysoce kvalitní hydroxid lithný, který „snadno překračuje“ specifikaci kvality baterií.

Australská společnost Vulcan Energy oznámila, že vyrábí hydroxid lithný s čistotou 57,1 %. Čímž překročila specifikaci jakosti baterií o 56,5 % požadovanou od odběrných zákazníků.

Vulcan v současné době pracuje na svém pilotním projektu (novém konceptu). A to v německém údolí Horního Rýna, jednom z největších evropských geotermálních zdrojů. Koncepcí společnosti pro výrobu lithia s „nulovým obsahem uhlíku“ je použití dobře zavedených technologií geotermální energie k extrakci solanky bohaté na lithium v ​​Horním Rýnu. A poté také použití modernější techniky elektrolýzy lithia k vytvoření konečného produktu hydroxidu lithného.

Nový koncept poskytující produkt na úrovni baterií

Vzhledem k tomu, že lithium – zdaleka nejoblíbenější materiál pro ukládání energie na světě – existuje v nepohodlné pozici, kde jeho získávání má špatný dopad na životní prostředí, díky příslibu těžby „zeleného lithia“ Vulcan společnost již uzavřela obchody s velkými výrobci automobilů. Společnost Stellantis, která je vlastníkem značek jako Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler a Opel, s touhou zajistit dodávky pro přechod z benzínových na elektrická vozidla, oznámila v červnu akciovou investici do Vulcanu. A to ve výši 1,9 mld. Kč. Vulcan má také smlouvy o odběru s LG Energy Solution, Volkswagen, Reno a belgickým specialistou na katodové baterie Umicore.

Pokud jde o to, jak společnost skutečně vyrobila tuto nejnovější šarži vysoce kvalitního hydroxidu lithného s nízkým obsahem nečistot, Vulcan říká, že chlorid lithný byl extrahován sorbentem v jeho poloprovozním závodě, regenerován vodou a odeslán mimo pracoviště. Tam se vyčistil a zkoncentroval z třetiny- poskytovatele stran k přípravě chloridu lithného pro elektrolýzu k výrobě roztoku hydroxidu lithného. Roztok se poté zkrystalizoval za vzniku monohydrátu hydroxidu lithného v bateriové kvalitě.

Koncept zeleného lithia v Německu
Specifikace vysoce kvalitního hydroxidu lithného s ultra nízkým obsahem nečistot od Vulcan vyráběného společností Vulcan

Čistý produkt

„Ztělesněné obnovitelné teplo v naší solance znamená, že jsme schopni využít sorpci, komerčně ověřený proces k extrakci lithia ze solných roztoků. Ten vyžaduje teplo, aby fungoval,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Vulcan Francis Wedin. „Sorpce je vysoce selektivní, což znamená, že můžeme vyrobit velmi čistý eluát LiCl (chlorid lithný). To zase znamená, že jsme schopni používat elektrolýzu lithia, metodu přímé výroby hydroxidu lithného. Ta ze své podstaty produkuje velmi čistý produkt, přesahující čistotu potřebnou pro použití v bateriích elektrických vozidel, s minimální spotřebou činidla.“

Pilotní závod Vulcanu v Německu funguje od dubna 2021. Přičemž společnost nyní oznamuje, že má dostatek dat k dokončení první fáze své definitivní studie proveditelnosti. Ta se naplánovala na začátek příštího roku. Rovněž zahájila práce na svém demonstračním závodě na kontejnerovou sorpci v Německu. Plánem se myslí, že demonstrační závod má sloužit jako zařízení pro výcvik provozního týmu Vulcanu v předkomerčním prostředí, před komerční výrobou plánovanou na rok 2025.

Zdroj: pv-magazine, Vapol