Počet volně žijících zvířat s morem prasat klesá

Divočáci v národním parku Bavorský les

Africký mor prasat ohrožuje řadu německých chovatelů. Podle mediální zprávy nyní počet nakažených zvířat ve volné přírodě klesá. To podle odborníka hovoří pro boj s epidemiemi v Německu.

Podle odhadů národní referenční laboratoře počet nově nakažených divočáků africkým morem prasat (ASF) v Německu klesá. Podle zprávy v „Neue Osnabrücker Zeitung“ řekla vědkyně Carola Sauter-Louis z Institutu Friedricha Loefflera (FLI), že nyní je ve volné přírodě registrováno více než 4 000 případů. Trend je však v poslední době spíše klesající. „Je to pozitivní zpráva a hovoří pro boj proti epidemiím v Německu.“ Nebezpečí, které ze zvířecí epidemie plyne, zůstává vysoké.

První německý případ nákazy zvířat se potvrdil u divočáka v Braniborsku 10. září 2020. Předtím byla nakažena zvířata v nedalekém Polsku. Od té doby úřady zaznamenaly ohniska v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku a Sasku. V polovině července loňského roku se mor prasat poprvé rozšířil na domácí prasata v hospodářských zvířatech v Německu – opět v Braniborsku. V poslední době došlo opět k ohniskům mezi prasaty domácími ve stájích ve spolkové zemi a také v Dolním Sasku. Několik tisíc zvířat se utratilo.

Aby se zabránilo přeshraničnímu přenosu zvířat, byl podél polských hranic v Braniborsku postaven 120 kilometrový plot. Ochránci zvířat však toto opatření kritizovali, protože na drátěném pletivu uhynula řada dalších zvířat, například jeleni. Dánsko také postavilo podél hranice plot pro divoká prasata na ochranu domácích divokých a chovných zvířat.

Mor prasat

V Evropě zatím vakcína proti viru neexistuje, výzkum probíhá. Sauter-Louis a její kolegyně Sandra Blome však utlumili naděje, že se má v zemědělství uplatnila vakcína. ,,Profylaktické použití vakcíny u prasat ve stáji se v současnosti zdá obtížné už jen z právních důvodů. Právní situace na úrovni EU to tak snadno neumožňuje,“ řekl Blome.

Ochranný plot proti šíření moru prasat ASF ve Vierlinden, Braniborsko
Ochranný plot proti šíření moru prasat ASF ve Vierlinden, Braniborsko

Využití spatřuje spíše v tzv. návnadovém očkování u divočáků. „Čím větší je virová zátěž ve stádě divočáků, tím větší je riziko, že si virus najde cestu do stáje. Takže má smysl začít s divočákem,“ řekl Blome.

ASF se jeví jako nakažlivé virové onemocnění domácích a divokých prasat. To je téměř vždy smrtelné a nevyléčitelné. Postižená zvířata trpí horečkou, slabostí a dýchacími problémy a obvykle hynou po sedmi až deseti dnech. Nemoc se může přenášet přímo ze zvířete na zvíře nebo nepřímo lidmi do jiných oblastí prostřednictvím kontaminovaných předmětů, jako je oblečení, boty a potraviny. ASF není nakažlivé ani nebezpečné pro lidi nebo jiné živočišné druhy.

Zdroj: spiegel, Vapol