Vzduch a voda by měly být čistší

Evropská komise předkládá plán na zlepšení kvality ovzduší a vody. Aby toho bylo dosaženo, mají se v budoucnu do odstraňování zbytků škodlivin zapojit například výrobci léků.

Evropská komise prosazuje opatření ke zlepšení kvality vzduchu a vody. Ursula von der Leyen chce, aby se roční limit pro jemný prach do roku 2030 snížil o více než polovinu. Aby se toho dosáhlo, musí se do roku 2030 snížit roční limit pro jemný prach, který z velké části způsobuje automobilová doprava a vytápění. Musí se snížit o více než polovinu, navrhla Evropská komise v Bruselu.

S návrhy se požadavky na úrovni EU přibližují doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO), ale plně je nerealizují. Od loňského roku WHO doporučuje pouze pět mikrogramů, tedy pětinu aktuálně povolené hodnoty.

Plán Evropské komise

Vystavení jemnému prachu s velikostí částic do 2,5 mikrometru by se proto mělo snížit z 25 na 10 mikrogramů na metr krychlový. Od roku 2030 se má roční limit pro oxid dusičitý (NO2) pohybovat pouze 20 mikrogramů na metr krychlový vzduchu namísto dosavadních 40. Návrhy dávají nový impuls debatě o zákazech řízení aut.

„Každý rok předčasně umírají statisíce Evropanů a mnoho dalších trpí srdečními a plicními chorobami nebo rakovinou způsobenou znečištěním,“ uvedl místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. ,,Čím déle se má čekat na snížení tohoto znečištění, tím větší se stanou náklady pro společnost.“

Mlha v Paříži (symbolický obrázek): limity pevných částic by měly být stanoveny přísněji; Vzduch a voda by měly být čistší
Mlha v Paříži: limity pevných částic by měly být stanoveny přísněji

Návrh Komise neobsahuje žádná konkrétní opatření, ale stanoví normy kvality ovzduší, které se musí všude zavést. Jak se mají limitní hodnoty dosáhnout, se má stát věcí zemí EU. Kritici se obávají, že by to mohlo vést k zákazu řízení v Německu. Návrh musí ještě schválit Evropský parlament a Rada EU.

Nové specifikace také pro vodu

Komise chce také zavést přísnější pravidla pro čištění odpadních vod. Vzhledem k tomu, že podle bruselských úřadů pochází 92 procent toxických mikropolutantů v odpadních vodách v Evropské unii z léků a kosmetiky, měli by výrobci těchto léků nebo produktů v budoucnu nést náklady na odstranění zbytků škodlivin.

Komise také navrhla systematicky monitorovat odpadní vody na přítomnost virů, jako je koronavirus. Zmínila se také o hromadném úhynu ryb v Odře. Z takových incidentů je třeba se poučit a budoucí varování po incidentech pro oblasti po proudu by měla být povinná.

Kromě toho se seznam látek znečišťujících vodu má rozšířit o 24 látek, včetně některých antibiotik a pesticidů, jako je glyfosát.

Nyní se musí členské státy a Evropský parlament zabývat návrhy Komise.

Zdroj: spiegel, Vapol