Doby vodíkových aut jsou již pryč

Automobily na vodíkové palivové články se objevily jako alternativa k vozidlům s elektrickým i spalovacím motorem na počátku 21. století. Byly široce považovány za cestu k době univerzálnímu zelenému motorismu. Poháněny chemickou reakcí mezi vodíkem a kyslíkem, jedinou výfukovou emisí, kterou produkují, je voda.

Technika slibovala i tradiční zážitek z jízdy. Řidiči mohou tankovat na čerpacích stanicích a dojezd vodíkového vozu se zdá srovnatelný s vozidlem se spalovacím motorem.

Technologie vodíkových vozidel také nabídla ropným společnostem možnost přesunout své operace směrem k výrobě a přepravě vodíku a doplňování vodíku na stávajících stanicích.

Britská vláda zopakovala svůj závazek k této technologii v roce 2016 tím, že investovala 2 do propagace doby vodíkových aut pro britské podniky.

Evropský parlament nedávno souhlasil se stanovením minimálních vnitrostátních cílů pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Podle tohoto rámce bude na hlavních silnicích EU každých 100 km alespoň jedna čerpací stanice vodíku.

Ale doba vodíkových aut nyní téměř zmizela. Toyota a Hyundai, jediní výrobci vozidel, kteří vyrábějí vodíková auta pro britský trh, prodali v zemi v roce 2021 pouze 12 vodíkových aut. Začátkem tohoto roku Shell uzavřel všechny své tankovací stanice pro vodík ve Spojeném království.

Mezitím elektrická vozidla, přestože nedosahují dojezdu nebo rychlého doplňování paliva vodíkového automobilu, vzrostla na popularitě. V roce 2010 se ve Spojeném království prodalo 138 elektrických vozidel. To vzrostlo na zhruba 190 000 ročních prodejů v roce 2021.

Infrastruktura je klíčová

Typy vozidel si přímo nekonkurují. Místo toho se jedná o soutěž mezi národními technologickými systémy. A tam, kde tomu tak je, technicky špičkový produkt jen zřídka triumfuje.

Magnetofon Betamax nedokázal převzít kontrolu nad trhem s videokazetami v 80. letech, přestože byl technicky lepší než jeho konkurenti. Domácí videosystém nižší kvality (VHS) dokázal zaujmout dominantní podíl na trhu díky lepší infrastruktuře dodavatelského řetězce. Jelikož byly skladovány ve více videopůjčovnách, byly kazety VHS jednoduše dostupnější než Betamax.

Vodíková a elektrická vozidla také závisí na širších technologických systémech. Jeden se zakládá na výrobě elektřiny a druhý na dodávce vodíku.

Elektromobily mají tu výhodu, že se mohou spolehnout na stávající systém výroby a distribuce energie – elektrickou síť. Elektromobil lze dobíjet všude tam, kde je přístup k zásuvce.

Výrobce elektromobilů Tesla toho využil. Již se zákaznickou základnou měla Tesla schopnost budovat svá vozidla a dobíjecí infrastrukturu současně. V roce 2021 vyrobili přes 900 000 nových vozidel a na jejich podporu instalovali globální síť rychlonabíjecích 35 000 kompresorů.

vodíkové vozidlo od hyundai – optimalizované
Vodíkové vozidlo od hyundai – optimalizované

Infrastruktura, která existuje na podporu vodíkových vozidel, je ve srovnání s tím omezená. A její zavedení má vyžadovat rozsáhlé investice. Odhaduje se, že samotná infrastruktura potrubí nezbytná pro evropský distribuční systém vodíku bude stát 1 949 928 miliónů – 3 485 200 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že vodík se musí stlačit a přepravit buď jako plyn nebo kapalina, musí se přepracovat i dodavatelské řetězce. Rozsáhlé budou také náklady na vývoj čerpacích stanic na vodík a zvýšení výroby vodíku. Produkce vodíku v současnosti představuje pouhá 3 % celosvětové poptávky po energii.

Vlády a podniky však v současnosti nejsou ochotny provést požadované investice. Budování infrastruktury nemá ekonomický smysl, pokud je síť automobilů příliš malá na to, aby ji bylo možné využívat. Zároveň však poptávka po vodíkových autech zůstane nízká, dokud nebudou podporována kompatibilní infrastrukturou.

Lekce pro vodíkové auto

Zavádění komplexních technologií a infrastruktur vždy záviselo na investicích do rozsáhlých technologických systémů. Vlády však stojí před volbou, které technologie mají podporovat.

Investice do technologií, které měly přinést systémy veřejné dopravy do měst ve vyspělých zemích na přelomu 20. století, bojovat proti válkám a pohánět moderní ekonomiky, to vše se objevilo v době, kdy vlády převzaly odpovědnost za potřebu investovat, plánovat a kontrolovat výrobu v národním zájmu.

Po zbytek století probíhaly rozsáhlé národní infrastrukturní projekty včetně jaderných energetických a zbrojních programů, elektrifikace železnic, vývoje vysokorychlostních vlaků a vesmírných misí s lidskou posádkou. Všechny vyžadovaly koordinované úsilí k jejich dosažení. To zahrnovalo vládní financování, vytvoření nových institucí, jako je NASA a British Rail, výzkumné granty pro výrobce a stanovení jasných cílů.

Vlády byly také zákazníky těchto technologií. Americká vláda například udělila programu vesmírných technologií Elona Muska SpaceX kontrakt na provádění národních bezpečnostních startů pro americkou armádu.

Plánování a výstavba takových systémů se vždy podporovaly myšlenkou, že jsou v sázce národní zájmy. Bylo tomu tak, ať už bylo motivem zajištění adekvátní vojenské obrany, mezinárodní konkurenceschopnost nebo poskytování společenských výhod vypouštěním satelitů a rozvojem systémů hromadné dopravy.

Smíšené automobilové hospodářství vodíkových a elektrických vozidel by mohlo urychlit přechod k nulovým emisím. Životaschopný vodíkový automobilový systém však má vyžadovat rozsáhlé investice. Má vyžadovat vybudování nových a komplexních technologických systémů a zásadní posun v politickém myšlení a veřejném diskurzu.

Zdroj: thedriven, TowPoint