Bezplatný železniční průkaz pro cestování po Evropě. Odpovězte na 6 otázek a je vaše

EU rozdává 35 500 bezplatných železničních jízdenek pro osmnáctileté v rámci programu DiscoverEU. Stačí odpovědět na šest otázek

Pokud jste mladí a hledáte finančně nenáročný způsob, jak prozkoumat Evropu, máme pro vás dobrou zprávu. EU rozdává 35 500 bezplatných železničních průkazů pro osmnáctileté v rámci programu DiscoverEU.

Stačí odpovědět na šest otázek a možná máte šanci získat měsíční jízdenku na vlak zdarma. Tato iniciativa je součástí programu Erasmus a jejím cílem je podpořit kulturní vazby v EU.

Ti, kteří mají nárok na tyto jízdenky, dostanou příležitost poznat evropské dědictví a historii a zároveň se setkat s lidmi z celého kontinentu.

DiscoverEU: Jak požádat o bezplatný železniční průkaz EU

Chcete-li mít šanci vyhrát bezplatnou železniční jízdenku, musíte se narodit mezi 1. červencem 2005 a 30. červnem 2006.

Program je určený pro legální obyvatele 27 členských států EU nebo zámořských zemí. Žádat mohou také obyvatelé třetích zemí přidružených k programu Erasmus. Mezi ně patří Island, Lichtenštejnsko, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko a Turecko.

Test způsobilosti

Pokud jste to právě vy, v další fázi musíte navštívit Evropský portál pro mládež a vyplnit test způsobilosti.

Musíte odpovědět na pět otázek s výběrem odpovědí o EU a na jednu doplňující otázku. Ty se týkají obecných znalostí o EU a jejích iniciativách zaměřených na mladé lidi.

Musíte odpovědět na pět otázek s výběrem odpovědí o EU a na jednu doplňující otázku
Není vám více než 18 a studujete? Možná máte šanci cestovat v létě zdarma

Budete také požádáni, abyste uvedli další informace o svých cestovních plánech. Mezi ně patří, kdy plánujete vycestovat, zda to bude poprvé, jestli budete cestovat sami bez rodičů, co byste se chtěli na této cestě naučit a jak budete svou cestu financovat. Tyto informace však nemají na výběrové řízení žádný vliv.

Komise sestaví pořadí uchazečů na základě jejich odpovědí v kvízu EU a nabídne jim cestovní pasy podle jejich pořadí až do výše limitu dostupných vstupenek.

Přihlášky můžete podávat do 30. dubna do poledne středoevropského času. Nemůžete se přihlásit, pokud jste již dříve obdrželi průkazku DiscoverEU.

Jak by měl systém bezplatných železničních průkazů fungovat?

Ti, kteří uspějí, získají bezplatný železniční průkaz pro cestování po Evropě až na 30 dní v období od 1. července 2024 do 30. září 2025.

Ve fázi žádosti si můžete vybrat, zda chcete cestovat sami, nebo se skupinou až pěti přátel. Pokud se rozhodnete cestovat ve skupině, můžete svůj kód žádosti sdílet se svými přáteli a umožnit jim tak registraci.

V některých případech mohou jízdenky zahrnovat dopravu autokarem nebo trajektem
Program se týká zejména cestování vlakem, existují však i výjimky

Na otázky kvízu o EU musí odpovědět pouze vedoucí skupiny. Členové skupiny musí pouze poskytnout osobní údaje k vyplnění přihlášky a splnit kritéria věku a pobytu.

Cestovní průkaz lze použít v zemi pobytu pouze pro jednu cestu tam a jednu cestu zpět. Musí zahrnovat cestu do alespoň jedné další země způsobilé v rámci systému. Celková cesta může trvat od jednoho dne až do jednoho měsíce, včetně až sedmi dnů cesty.

Hodnota průkazu a možnosti přepravy

Účastníci mají mít zpravidla nárok na průkaz v hodnotě až 283,26 eur (cca 7 150 korun) ve druhé nebo ekonomické třídě. Částka se může zvýšit pro žadatele cestující ze vzdálených nebo zámořských regionů.

V některých případech mohou jízdenky zahrnovat dopravu autokarem nebo trajektem. Aby mladí lidé žijící v odlehlých oblastech nebo na ostrovech nebyli vyloučeni, mohou být ve výjimečných případech uděleny i letenky. Vždy se upřednostní nejudržitelnější varianta.

Aplikace programu vám umožní vytvořit si vlastní mapu vaší trasy se statistikami o počtu projetých vlaků, počtu navštívených zemí a úsporách CO2, které můžete sdílet na sociálních sítích
Pokud vás vyberou, v aplikaci se Vám během cesty vytvoří mapa vaší trasy

Pokud se stanete jedním ze šťastných oceněných, obdržíte také Evropskou kartu mládeže (EYCA) s platností na jeden rok. Ta poskytuje slevy na návštěvy a aktivity v oblasti kultury, vzdělávání, přírody, sportu, místní dopravy, ubytování, stravování a další v celé EU.

Výběrové řízení a vyrozumění o výsledku

Žadatelé budou vybráni do výše dostupného rozpočtu a seřazeni podle správnosti odpovědí.

Každá země má stanovenou kvótu cestovních pasů. Pokud se objeví země s menším počtem žádostí, než je kvóta, rozdělí se zbývající průkazy do zemí s vyšším počtem žádostí.

Pokud je způsobilých žadatelů příliš mnoho, uplatní se zásada „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. To znamená, že v krajním případě mohou být upřednostněné dřívější žádosti.

Úspěšní uchazeči dostanou vyrozumění o výsledku e-mailem po skončení výběrového řízení v červnu. Poté se spojí se smluvním partnerem EU, který se postará o rezervaci a platby cestovného.

Očekává se něco výměnou za bezplatné železniční jízdenky?

Při podání žádosti o bezplatnou železniční jízdenku musíte souhlasit s tím, že se stanete „ambasadorem DiscoverEU“. To znamená, že dostane výzvu, abyste o svých zážitcích z cest informovali prostřednictvím sociálních médií nebo prezentací ve školách a obcích.

Aplikace programu vám umožní vytvořit si vlastní mapu vaší trasy se statistikami o počtu projetých vlaků, počtu navštívených zemí a úsporách CO2, které můžete sdílet na sociálních sítích.

Mladí cestovatelé musí po účasti v programu také podat zprávu v online průzkumu. Po jeho dokončení obdrží cestovatelé certifikát o účasti, v němž se zdůrazní kompetence a dovednosti získané díky jejich cestovatelským zkušenostem.