Regulátor pro ukládání přebytečné FV energie

Solární iBoost

Společnost Solyx Energy vyvinula zařízení (regulátor) pro maximalizaci vlastní solární spotřeby v obytných domech. Senzor měří, kolik solární energie se může přivádět zpět do sítě v různých časech. Zatímco regulátor přesměruje přebytečnou energii do elektrického ohřívače vody.

Nizozemský solární start-up Solyx Energy vyvinul systém pro maximalizaci vlastní spotřeby FV v domácnostech.

Koncept je ukládat přebytečnou solární energii pro domácnosti ve formě teplé vody,“ řekla spoluzakladatelka Solyx Energy Emma Snaak s tím, že technologii lze spárovat s fotovoltaickými moduly a ohřívači vody jakékoli značky a kapacity, ale většinou efektivně s jednofázovými měniči.

Řešení se skládá ze dvou složek. Senzor s měřicí svorkou se připojuje k elektrické síti domácnosti – obvykle elektroměru – a regulátoru Solar iBoost. Svorka se připojuje k elektrickému vedení, které chcete měřit. Detekuje směr, kterým elektřina proudí, a neustále měří množství přebytečného FV výkonu, který se posílá do sítě. Senzor napájený dvěma bateriemi AA pak tuto hodnotu sděluje do Solar iBoost bezdrátově prostřednictvím rádiových vln s dosahem v místnosti 1 až 30 metrů.

„Senzor měří čistou exportovanou solární energii. To je nezbytné pro pochopení toho, jak řešení funguje. Nebere v úvahu jen to, kolik slunečního záření se vyrábí, ale také spotřebu domu,“ vysvětlil Snaak.

Solar iBoost má připojení k elektrickému ohřívači vody. Má rozsah napětí 220 V až 240 V, maximální zatížení 3 kW a hmotnost 1,36 kg. Regulátor reguluje množství energie přiváděné do ohřívače vody na přesnou hodnotu naměřenou čidlem. Tímto způsobem nedochází k exportu solární energie do sítě.

,,Nádrže na vodu se obvykle zapínají nebo vypínají,“ řekla.

Solyx Energy

Regulátor pro ukládání přebytečné FV energie v horké vodě
Regulátor pro ukládání přebytečné FV energie v horké vodě

Solar iBoost moduluje energii dodávanou do ohřívače vody tak, aby odpovídala měnící se solární výrobě a spotřebě elektřiny v domácnosti. Údajnou výhodou je, že voda se může začít ohřívat již s výkonem 100 W, ve srovnání s obvyklými 2 kW až 3 kW, uvádí Snaak.

,,Voda se ohřívá pouze přebytečným FV výkonem, který se během dne mění,“ řekla. „Pokud je méně slunce nebo používáte vysavač, bude topit o něco méně. Pokud je hodně slunce nebo se nepoužívají spotřebiče, bude topit mnohem víc.“

Zařízení maximalizuje solární vlastní spotřebu v přepočtu za 14 500 Kč včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je levnější alternativou k většině baterií nebo tepelných čerpadel. Solyx Energy předpovídá průměrnou úsporu v přepočtu 8 000 Kč ročně pro nizozemské domácnosti. Řešení lze použít spolu s akumulací energie a tepelnými čerpadly pro vytápění domu, nikoli však s kotli s tepelným čerpadlem. Snaak tvrdí, že Solar iBoost se lépe hodí k solární fotovoltaické energii než tepelná čerpadla.

Tepelná čerpadla se zdají velmi účinná, když se nechávají neustále zapnutá a dodávají trochu tepla po celý den. Pokud máte právě přebytek energie a chcete ji využít, tepelná čerpadla nejsou příliš účinná,“ tvrdila. „S elektrickým ohřívačem a Solar iBoost můžete zapnout, když máte solární špičky, nebo jej vypnout, když máte zátěž. Toto vyvažování, které můžete dělat po celý den, se podle mě opravdu jeví zajímavé s novými trendy, jako např. flexibilní tarify za energii.“

Produkt aktuálně nenabízí možnost zapínání či vypínání podle nejvýnosnějšího tarifu, ale potenciál to do budoucna má. Solyx v současné době nabízí produkt pouze v Nizozemsku a Belgii, ale říká, že po konsolidaci své přítomnosti v těchto dvou zemích zváží expanzi do zbytku Evropy a dalších světových trhů.

Zdroj: pv-magazine, TowPoint