Čínská elektrická vozidla v Evropě

Čínští výrobci automobilů neustále pronikají na evropský automobilový trh se zvyšujícím se počtem vysoce profilovaných a oblíbených elektrických vozidel (EV). Ty představují 5 % všech nových registrací elektromobilů s bateriemi v západní Evropě během prvních sedmi měsíců roku 2022.

Podle společnosti Schmidt Automotive Research očekávají čínští výrobci automobilového originálního vybavení (OEM) letos do Evropy dodat 200 000 modelů automobilů. A to se všemi typy pohonů.

Očekává se, že z tohoto celkového počtu bude 80 000 až 90 000 čistě EV, dalších 40 000 plug-in hybridních EV (PHEV). Přičemž zbývajících 70 000 až 80 000 má tvořit tradiční modely s vnitřním spalováním (ICE).

Během prvních sedmi měsíců roku 2022 dorazilo do západní Evropy z Číny celkem 94 900 vozidel. Z toho 60 % BEV nebo PHEV. Což vedlo k 57 500 novým západoevropským registracím.

Podobně během prvních sedmi měsíců roku 2022 pocházelo 5,2 % všech nových západoevropských registrací osobních automobilů BEV od čínských OEM. Což je nárůst oproti 3,8 % zaznamenaným ve stejném období v roce 2021. Podle Schmidta navíc čínští OEM představovali necelých 5 % západoevropského trhu nových osobních automobilů BEV na 12 měsíční bázi.

Aby se dále zdůraznil rostoucí význam čínského automobilového sektoru, během prvních sedmi měsíců roku dorazilo z Číny do západní Evropy dalších 100 000 BEV. Ty však nesou západní odznaky od společností, jako je Tesla (její Model Y a 3 EV), Dacia (jaro) a BMW (iX3).

Čínské EV

Téměř 20 čínských automobilových značek tvoří 94 900 vozidel. Ta již dorazila do západní Evropy. A to v čele s MG od SAIC a Polestar od Geely – i když lze stejně tak říci, že pocházejí z Číny nebo Švédska.

Polestar 2 na Jupiteru.  Zdroj: Polestar; Čínská elektrická vozidla v Evropě
Polestar

Z 37 000 čínských značek BEV dodávaných do západní Evropy během prvních sedmi měsíců roku 2020 připadalo na MG a Polestar 33 300. Mezitím se značky jako BYD, Great Wall Motors a Wey snaží během druhé poloviny roku zvýšit svou vlastní přítomnost.

Ve druhé polovině roku se také čínští výrobci OEM začnou distancovat od odstávek COVID-19. Ty začátkem tohoto roku sužovaly mnoho místních výrobců. Podle mluvčího SAIC’s MG, který hovořil se Schmidt Automotive Research, odstávka již neovlivňuje výrobu. A očekává se, že druhá polovina roku bude mnohem hladší.

tang ev600; Čínská elektrická vozidla v Evropě

A vzhledem k masivnímu nárůstu nákladů díky svému vzkvétajícímu domácímu trhu BEV se čínští výrobci BEV pravděpodobně ocitnou v počáteční cenové výhodě oproti svým evropským protějškům.

Podle Schmidta však mají mít čínští výrobci původního zařízení „dvě možnosti“ vstoupit na evropský trh, počínaje obdobím „před snížením cíle emisí CO2 flotily EU do roku 2025 (-15 %). Takže tradiční výrobci původního zařízení do té doby mají nadále tlačit ICE. A pravděpodobně nebudou schopni obstarat dostatek komponentů pro elektromobily, i kdyby to trh vyžadoval. Proto aby pomohly financovat jejich přechod na BEV.“

Druhé okno je pravděpodobné s „předpisy pro výfukové plyny Euro 7 očekávanými v roce 2027 pro nové modely, které podnítí přechod od velkoobjemových tradičních OEM od ICE k BEV téměř přes noc.“

Zdroj: thedriven, Vapol