Tesla Cybertruck 2024: Stažení kvůli pedálu

Společnost Tesla vydala svolávací akci pro vůz Cybertruck 2024 na základě hlášení o problému s pedálem akcelerátoru vozidla. Pedál se zasekne a může vést k nechtěnému zrychlení. Podle dokumentů předložených Národnímu úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) se svolávací akce týká 3878 vozidel. Problém se prý týká odhadem 100 % svolávaných vozidel. A protože výroba vozů začala loni na podzim, skutečnost, že svolávací akce zahrnuje „všechna vozidla Cybertruck 2024 vyrobená od 13. listopadu 2023 do 4. dubna 2024“, znamená, že jde zřejmě o všechny nebo téměř všechny dosud vyrobené vozy Cybertruck.

Podle dokumentů NHTSA při působení velké síly na podložku kryjící pedál akcelerátoru vozu Tesla Cybertruck 2024 může dojít k jejímu uvolnění a zaseknutí do vnitřního obložení prostoru pro nohy řidiče. Pokud se podložka zasekne, pedál plynu zůstane sešlápnutý a vozidlo dále pokračuje ve zrychlování. Uvědomme si, že v případě zaseknutí pedálu akcelerátoru se sešlápnutím brzdového pedálu okamžitě přeruší hnací moment na kola. A to i při sešlápnutí obou pedálů. Podle NHTSA při sešlápnutí obou pedálů vozidlo zpomalí stejně rychle, jako by normálně zpomalilo, kdyby řidič sešlápl pouze brzdu.

Tesla Cybertruck 2024

Na vůz Tesla Cybertruck 2024 si stěžoval zákazník

Společnost na problém poprvé upozornil zákazník prostřednictvím stížnosti 31. března 2024. Dne 2. dubna automobilka potvrdila, že brzdový systém vozidla během incidentu fungoval správně a že při sešlápnutí obou pedálů se vozidlo zastavilo. V dokumentech NHTSA se uvádí, že po interním testování vydala společnost Tesla 12. dubna dobrovolné stažení vozu Cybertruck 2024 z trhu. K 15. dubnu výrobce uvedl, že si není vědom žádných nehod nebo zranění souvisejících s tímto problémem.

Za účelem odstranění problému společnost Tesla vymění nebo přepracuje sestavu plynového pedálu a krytu, aby se v budoucnu zabránilo uvolnění podložky. Podle dokumentů předložených NHTSA společnost do 17. dubna provedla změnu ve výrobě vozu Cybertruck. Změna spočívá ve vybavení novým pedálem akcelerátoru.

Z dokumentů NHTSA rovněž vyplývá, že vozidla v dodacích centrech a na cestě k zákazníkům obdrží opravu před dodáním zákazníkům. Tyto informace jsou v souladu s nedávnou zprávou deníku Wall Street Journal, že Tesla dočasně zastavila dodávky vozů Cybertruck 2024. Není jasné, jak dlouho přesně byly dodávky zpožděny. Magazín Car and Driver se obrátil na společnost Tesla s žádostí o komentář k problému týkajícímu se svolávací akce i zastavení dodávek. Nicméně v době publikování článku nedostali odpověď.

Ještě před oficiálním oznámením svolávací akce se zpráva o problému rozšířila na sociálních sítích. A to poté, co jeden z majitelů vozu Cybertruck zveřejnil na účtu TikTok video, na němž demonstruje uvolněný kryt pedálu.