Vodíkový proud: Vodíkový systém pro námořní plavidla

DNV schválila vodíkový energetický systém HAV Group pro výletní lodě, Rolls-Royce souhlasil s prodejem řešení palivových článků mtu poháněných vodíkem v Německu a mauritánská vláda podepsala dohodu s CWP o vývoji projektu zeleného vodíku o výkonu 30 GW.

Systém pro námořní plavidla

Společnost DNV předběžně schválila norské skupině HAV Group energetický systém na bázi vodíku pro námořní plavidla. Systém, který využívá skladování zkapalněného vodíku a palivové články, je součástí vysokokapacitního vodíkového energetického systému pro dvě pobřežní výletní plavidla, která vlastní Havila Kystruten.

Vědci z TU Wien kovalentně ukotvili ušlechtilý kov a bezuhlíkový thiomolybdenan [Mo3S13]2- klastry na nosiče z fotoaktivních oxidů kovů, aby sloužily jako molekulární kokatalyzátory pro fotokatalytické štěpení vody. „Tato práce poskytuje prvotřídní příklad úspěšné heterogenizace anorganického molekulárního klastru jako kokatalyzátoru pro světlem řízenou HER [reakce evoluce vodíku] a dává podnět k prozkoumání dalších thio(oxo)metalátů,“ napsal tým ve zprávě v nedávném článku v American Chemical Society. Tento přístup umožňuje vědcům posoudit strukturu klastrů s atomovou přesností, aby se usnadnilo úplné pochopení katalytického cyklu. Klastry odpovědné za oxidaci kyslíku zahrnují kobalt, wolfram a kyslík. Zatímco shluky síry a molybdenu jsou zvláště vhodné pro tvorbu molekul vodíku. Vědci jako první uložili shluky na povrch vyrobený z oxidu titaničitého, kde mohou fungovat jako katalyzátory štěpení vody.

Použití elekrochemické techniky

Vodíkový proud: Vodíkový systém pro námořní plavidla
Vodíkový systém pro námořní plavidla

Výzkumníci z University of Alicante a vědci z University of Liverpool identifikovali přítomnost povrchových druhů s nízkým potenciálem v primárním katalyzátoru palivových článků, platině (Pt). Použili elektrochemické techniky a spektroskopickou techniku ​​známou jako SHINERS (Shell Isolated Nanoparticles for Enhanced Raman Spectroscopy). ,,Použití SHINERS umožnilo prokázat přítomnost adsorbovaného OH na potenciálech negativnějších, než se dříve myslelo,“ napsali vědci. Své poznatky zveřejnili v Nature Communications. Řekli, že identifikace hydroxylu adsorbovaného na nízkých potenciálech otevírá dveře ke studiu mechanismu mnoha relevantních elektrochemických reakcí.

Duisburg, masivní vnitrozemský přístav v Německu, staví nový kontejnerový terminál na bývalém uhelném ostrově. Přístav se údajně stane klimaticky neutrálním prostřednictvím vodíkové napájecí sítě, která má být uvedena do provozu do roku 2023. „Naše řešení palivových článků mtu pro pokrytí špičkového elektrického zatížení. Stejně jako mtu vodíková tepelná a elektrická stanice budou zásobovat budoucí terminál elektrickou energií udržitelným způsobem,“ řekl Rolls-Royce Power Systems. Řešení palivových článků mtu na vodíkový pohon budou dodávat elektrickou energii. A to jakmile veřejná síť dosáhne svých limitů, zatímco odpadní teplo se má částečně využívat k vytápění budov v okolí přístavu.

Rámcová dohoda

CWP podepsala rámcovou dohodu s vládou Mauritánie o vývoji plánovaného projektu zeleného vodíku o výkonu 30 GW. Projekt AMAN za miliardy dolarů má zahrnovat 18 GW větrné kapacity a 12 GW solární energie. Při plné kapacitě vyrobí přibližně 110 TWh ročně.

Průmyslové ekonomiky Skupiny sedmi (G-7) zahájily vodíkový akční pakt G-7. Šestiakční plán na posílení globálních trhů a dodavatelských řetězců pro nízkouhlíkový a obnovitelný vodík a jeho deriváty. Skupina G-7 chce urychlit přijetí vodíku a hodnotových řetězců Power-to-X. A zároveň rozvíjet regulační rámce, vyčlenit finanční zdroje a podporovat obnovitelný vodík při dekarbonizaci infrastruktury fosilních plynů. Řekli, že mají za cíl snížit dovoz energie z Ruska a zároveň dekarbonizovat své ekonomiky. 

Společnost Advent Technologies a specialista na logistiku vozidel Neptune Lines se dohodli na společném zahájení pilotního programu. Jehož cílem se jeví prozkoumat použití pomocných energetických systémů založených na palivových článcích.

GP Joule si objednal 2 MW elektrolyzér od H-Tec System k využití větrné energie k výrobě vodíku pro čerpací stanici v Bremerhavenu v Německu.

SFC Energy obdržela objednávku 180 palivových článků od Linc Polska. Hodnota transakce je údajně více než 24 700 000 Kč.

Rozpočtový výbor německého Bundestagu schválil 309 000 000 Kč z federálního financování pro Národní centrum vodíkové kompetence v Chemnitzu v Německu.  

Zdroj: pv-magazine, Vapol