Solárně poháněný systém odpadu na palivo

Univerzita v Cambridge vyvinula solárně poháněné zařízení, které přeměňuje plasty a skleníkové plyny na využitelná paliva a produkty.

Procesy z odpadu na palivo jsou středem zájmu mnoha předních výzkumníků, kteří hledají příležitosti ke snížení znečištění, zmírnění změny klimatu a výrobě levného a udržitelného paliva. Poslední z těchto inovací pochází z University of Cambridge, kde vědci vyvinuli systém využívající elektřinu ze solárních panelů k pohonu procesů plastů na palivo a oxidu uhličitého na palivo. Výsledky se uvedly v Nature Synthesis.

Systém dokáže přeměnit dva odpadní proudy na dva chemické produkty současně. Je to poprvé, kdy bylo dosaženo procesu v solárním reaktoru. Reaktor přeměňuje CO2 a plasty na různé produkty, které mají použití v několika průmyslových odvětvích.

„Znečištění plasty je celosvětově obrovským problémem a často se mnoho plastů, které házíme do recyklačních nádob, spálí nebo skončí na skládce,“ řekl Erwin Reisner, profesor z Cambridge.

V prvních testech se CO2 přeměnil na syntézní plyn, stavební kámen udržitelných kapalných paliv. Plastové lahve se přeměnily na kyselinu glykolovou, běžnou složku produktů péče o pleť. Výzkumný tým uvedl, že systém lze snadno vyladit tak, aby produkoval různé produkty výměnou katalyzátoru v reaktoru.

Solárně poháněný systém odpadu na palivo

Britští vědci vyvíjejí solárně poháněný systém k přeměně odpadu na paliva

Zařízení řeší dva z hlavních ekologických problémů, kterým dnes lidstvo čelí: odpadní plasty a skleníkové plyny. Napájení procesu solární energií pomáhá omezit další emise, které se jinak vytlačí tradičními zdroji energie.

Spíše než tradiční solární články na bázi křemíku se tým Cambridge rozhodl pro absorbér světla založený na technologii perovskitu. Fotokatoda na bázi perovskitu v reaktoru se vybrala právě proto, protože umožňuje integraci různých katalyzátorů pro redukci CO2.

„Pokud chceme smysluplně řešit klimatickou krizi a chránit přírodu, je životně důležitý rozvoj oběhového hospodářství, kde z odpadu vyrábíme užitečné věci místo toho, abychom je vyhazovali na skládky (jako např. plasty),“ řekl Reisner. ,,A napájení těchto řešení pomocí Slunce znamená, že to děláme čistě a udržitelně.“

Výzkum podpořila Evropská unie, Evropská rada pro výzkum, Cambridge Trust, nadace Hermann and Marianne Straniak Stiftung a Rada pro výzkum inženýrství a fyzikálních věd (EPSRC), která je součástí UK Research and Innovation (UKRI). Erwin Reisner je členem St John’s College v Cambridge.

Cambridgeský tým uvedl, že plánuje vyvinout reaktor tak, aby produkoval složitější molekuly během příštích pěti let. Výzkumníci uvedli, že podobné procesy se mohou použít k vývoji recyklačního závodu na zcela solární pohon.

Zdroj: pv-magazine, Top-Vozíky