Energetická bezpečnost a vodík?

Vodík jako budoucnost paliv a energie

Energetická bezpečnost. Tohle slovní spojení šířil už kolem roku 1999 průkopník vodíkových palivových článků General Motors Byron McCormick. K tomu navíc dodal: ,,Dokonce mohou nastat problémy s válkou a mírem.“ Měl pravdu, a pokud byl někdy čas soustředit mysl na naléhavou potřebu udržitelné energie, pak je to právě teď.

Kromě palivových článků existuje pomalý, ale rostoucí trend směrem k vývoji vodíkových spalovacích motorů. JCB to dokazuje svou prací na vodíkových spalovacích motorech a Toyota zkoumá stejný koncept také s motory automobilů.

V minulosti to bylo samozřejmě vyzkoušené u zážehových motorů se vstřikováním portů, ale nízká objemová účinnost spalování plynného vodíku v motoru určeném pro atomizované kapalné palivo znamenala výrazně nižší měrný výkon a vyšší emise. Přímé vstřikování a vysoké kompresní poměry ve speciálně vytvořených spalovacích komorách to změnilo. Proto JCP a Toyota uspějí s nejnovějším motorem a elektronickým hardwarem.

To znamená, že existuje spousta významných inženýrů a vědců pracujících v oblasti udržitelné energie, kteří považují baterie za lepší řešení pro skladování elektřiny než vodík. Poukazují na to, že proces udržitelné výroby elektřiny, následné výroby vodíku z ní, následné spotřeby energie na její stlačování a poté ještě větší dodávky do vozidla je mnohem efektivní než prostá výroba elektřiny a její ukládání do baterie.

Potenciál vodíku

Je však možné zlepšit energetickou rovnici v jedné větvi tohoto procesu stlačováním vodíku při jeho výrobě pomocí vysokodiferenciální elektrolýzy. Konvenční elektrolyzéry produkují vodík při relativně nízkém tlaku, ale konstrukce s „vysokým vstupním tlakem“ (poprvé testována společností Honda v roce 2010) se od té doby používá k plnění nádrží na stlačený vodík automobilů s palivovými články na 300 barů. Nyní je dokáže naplnit na 700 barů, což je tlak, který je potřebný k dosažení dojezdu s vodíkovým palivovým článkem na úrovni konvenčních automobilů.

Kromě zlepšení energetické účinnosti existují také provozní výhody. Ve stávajících maloobchodních instalacích vodíkových čerpacích stanic připadá 13 % času stráveného údržbou na mechanické kompresory.

V budoucnu bychom se mohli setkat s větším počtem vodíkových čerpacích stanic.
Tankování vodíku na čerpací stanici

Zájem o vodík

Zájem o vodík jako domácí plyn roste. Ve Velké Británii probíhají testy, které mají posoudit životaschopnost ředění zemního plynu 20% vodíkem. Na Cop 26 vláda oznámila projekt Whitelee poblíž skotského Glasgow, který se zaměří na generování a skladování dostatku zeleného vodíku. Ten poslouží pro pohon 225 autobusů z Glasgow do Edinburghu na denní bázi. Vodík a jeho generování má na starost Scottish Power Whitelee Windfarm. Společnost přemění vodík největším elektrolyzérem ve Spojeném království od společnosti ITM Power.

Jednou z hlavních silných stránek vodíku je také ukládání energie, která se po výrobě přemění zpět na vodík. Projekt Whitelee také hodlá demonstrovat přístup k udržitelné energii. O tomto tématu se mluvilo v minulých dvou desetiletích, ale dosud potřeboval skutečný podnět k tomu, aby se stal životaschopnou realitou. Naléhavá potřeba energetické bezpečnosti dnes může být právě tím.

Nabíjejte rychleji: Skvělý nápad!

Ford v USA spolupracuje s výzkumným týmem na Purdue University na vývoji chlazeného rychlonabíjecího kabelu. Kabel umožní rychlé nabíjení v souladu s dobou potřebnou k natankování benzínu nebo nafty. Spíše než jen kapalinové chlazení, chladící kapalina kabelu mění fází z kapaliny na páru. Tím se výrazně zvyšuje množství odváděného tepla. Projekt je však stále v ranných fázích a testování prototypu nezačne dříve než za dva roky.

Zdroj: autocar, Vapol