Společnost UL a nový software pro ukládání energie

Americká společnost vytvořila software HOMER Front

Společnost UL má nový software HOMER Front. Ten je navržený pro samostatné použití nebo pro hybridní solární, větrné a úložné aplikace s cílem maximalizovat toky příjmů.

Společnost UL

UL, globální společnost, která se zabývá vědou o bezpečnosti, oznámila vydání softwaru pro optimalizaci hodnoty systémů pro ukládání energie v užitkovém měřítku. A to buď jako samostatné úložiště, nebo ve spojení se solárními nebo větrnými systémy. Produkt HOMER Front je licencovatelná webová softwarová platforma pro navrhování a optimalizaci systémů skladování energie.

Software HOMER se původně vyvinul v National Renewable Energy Laboratory. Doposud provedl více než 250 000 projektových výpočtů ve více než 190 zemích. Sada produktů HOMER zahrnuje „Pro“, který je navržený pro mikrosítě a distribuované zdroje energie. Dále „Grid“, který je určený pro komerční a průmyslové zákazníky provozující hybridní projekty obnovitelných zdrojů a úložiště.

Platforma

Nejnovější softwarová platforma pro ukládání energie společnosti UL poskytuje vývojářům a finančníkům poznatky pro hodnocení výkonu systému. Dále přijímání rozhodnutí o projektech s cílem urychlit budování úložiště energie – klíčového protějšku solární i větrné energie.

Platforma je postavená na modelování expedice baterií a provádí technickou a ekonomickou analýzu s cílem maximalizovat výnosy společnosti UL. Software umožňuje uživatelům sladit strategie rozšiřování baterií pro účast na trzích s kapacitou a energií a splnění požadavků smlouvy o odběru. Poskytuje přehled o široké sadě možných toků příjmů na různých trzích. Mezi ně patří provozní regiony ERCOT v Texasu a Kalifornie CAISO.

Nový software je k dispozici vývojářům ve Spojených státech, Kanadě, Evropě, Asii, Oceánii a Latinské Americe
Společnost UL

Software je k dispozici vývojářům ve Spojených státech, Kanadě, Evropě, Asii, Oceánii a Latinské Americe.

Sada služeb poskytovaných platformou zahrnuje:

Optimální dimenzování akumulace energie v systémech energetického měřítka

Strategie snižování a rozšiřování kapacity baterie pro maximalizaci příjmů a minimalizaci nákladů společnosti

Analýza sestavy tržeb z velkoobchodních trhů s energií s hodinovým a podhodinovým stanovením cen, trhy s kapacitou. Jedná se o přiměřenost zdrojů na trhu CAISO, a dohody o nákupu energie, včetně požadavků na tvarování nebo dobu dodání.

Analýza citlivosti k prověření projektů z hlediska ekonomické životaschopnosti a snížení vnitřní míry návratnosti rizika

„Poskytováním přesných a podrobných výsledků pro různé konfigurace systému umožňuje HOMER Front vývojářům a finančníkům hodnotit výkon systému a s jistotou činit kritická projektová rozhodnutí,“ řekl Colin Tareila, technický manažer obnovitelných zdrojů pro společnost UL.

„Jsme nesmírně potěšení významnými výhodami, které HOMER Front poskytuje prostřednictvím naší práce na poradenských projektech UL a zpětné vazby od prvních uživatelů softwaru. Tyto schopnosti pomohou urychlit zavádění projektů skladování energie po celém světě.“

zdroj: pv-magazine, Vapol