Systém skladování energie z roztavených solí

Společnosti Hyme Energy a Bornholms Energi & Forsyning budují pilotní systém skladování čisté energie pomocí roztavené soli

Společnosti Hyme Energy a Bornholms Energi & Forsyning budují pilotní systém skladování čisté energie pomocí roztavené soli. Systém začne pravděpodobně poskytovat teplo, elektřinu a pomocné služby do roku 2024.

Skladování energie

Společnost Hyme Energy ApS, která je součástí dánské společnosti Seaborg Technologies, spolupracuje se společností Bornholms Energi & Forsyning (BEOF) na výstavbě prvního demonstračního systému pro skladování energie z roztavených solí na dánském ostrově Bornholm.

„Zařízení vznikne v Baltském moři na ostrově Bornholm, v blízkosti všech plánovaných parků větrných turbín,“ uvedl mluvčí společnosti pro časopis pv. „Zařízení se však nepřipojí přímo k obnovitelnému zdroji energie, ale k běžné elektrické síti. Chceme skladovat levnou přebytečnou elektřinu a ta má pocházet převážně z obnovitelných zdrojů. A protože naše národní síť směřuje ke stoprocentnímu využití obnovitelných zdrojů, začneme naše zařízení stále více pohánět obnovitelnými zdroji.“

Zařízení s hydroxidy sodíku o kapacitě 1 GWh by mělo být schopné skladovat teplo pro výrobu elektřiny a tepla pro přibližně 100 000 domácností po dobu 10 hodin vybíjení
Domácnosti se solárními panely

Dokončení úložiště je naplánované na rok 2024. Úložiště by mělo mít kapacitu 1 MW/20 MWh. Začne dodávat teplo, elektřinu a pomocné služby do místní sítě.

„Po jeho dokončení se Hyme připraví na komerční nasazení elektráren s kapacitou až 1 GWh a více,“ uvedl Hyem.

Technologie

Technologie systému skladování společnosti využívá obnovitelnou energii k ohřevu soli pomocí elektrických ohřívačů. Vychází z konstrukce dvou zásobníků roztavené soli vyvinuté pro koncentrované solární elektrárny (CSP).

Společnost uvedla, že má škálovatelnou skladovací kapacitu od 250 MWh do 5 GWh. Zařízení s hydroxidy sodíku o kapacitě 1 GWh by mělo být schopné skladovat teplo pro výrobu elektřiny a tepla pro přibližně 100 000 domácností po dobu 10 hodin vybíjení.

Dvě nádrže jsou schopné skladovat elektřinu jako teplo při teplotě 700 °C. Vysoká teplota poskytuje velkou flexibilitu, pokud jde o způsoby zpětného získávání energie. A to včetně kombinované výroby tepla a elektřiny v Rankinově cyklu, výroby tepla z Braytonova cyklu, skladování tepla pro dálkové vytápění a průmyslového procesního tepla. Technologie také využívá ponorné ohřívače k ukládání přebytečné elektřiny jako tepla, zatímco čerpadla řídí průtok pro vypouštění přes výměníky tepla soli do páry pro výrobu páry k pohonu parních turbín pro kogeneraci v nejjednodušším uspořádání.

Účinnost a náklady

Společnost Seaborg Technologies (vyrábí jaderné reaktory s roztavenou solí) uvedla, že systém skladování může mít maximální tepelné ztráty 0,5 % až 1 % denně. Náklady by měly být o 30 až 50 % nižší než u konvenčního skladování roztavené soli. Společnost Hyme uvedla, že věří, že by mohla snížit cenu dlouhodobých a velkokapacitních úložišť energie na polovinu. A to bez ohledu na zeměpisnou polohu.

Zdroje: pv-magazine, Towpoint