Nové hodnocení FV klimatizace

Výzkumný tým v Turecku se snažil posoudit, jak může solární energie pomoci snížit emise a zlepšit výkon klimatizačních systémů. Jejich analýza a nové hodnocení ukázala, že použití ohřívače v klimatizačním systému zlepšuje koeficient výkonu a zmírňuje negativní dopady na životní prostředí.

Výzkumná skupina z univerzity Burdur Mehmet Akif Ersoy v Turecku zkoumala, jak může solární energie pomoci snížit emise uhlíku a zlepšit výkon systémů vytápění, ventilace a klimatizace (HVAD).

„Naším cílem bylo zlepšit klimatický výkon během životního cyklu pomocí ohřívače na solární energii v obytné klimatizaci,“ řekl hlavní autor výzkumu Azim Dogus Tuncer. ,,Zjistili jsme, že použití ohřívače v systému zlepšilo koeficient výkonu a snížilo negativní dopady na životní prostředí snížením spotřeby energie kompresoru v systému.“

Vědci zkoumali nové hodnocení a zejména to, jak lze zlepšit spotřebu energie klimatizačního (AC) systému pomocí fotovoltaiky. A poté hodnotili dopad tohoto přístupu na životní prostředí pomocí metody životního cyklu klimatu (LCCP). Ta zahrnuje všechny kolébkové emise do hrobu.

Experimentální prostředí zahrnovalo dvě zateplené místnosti 20 m2 o celkové ploše 65 m2. Jedna z místností se vybavila střídavým proudem na solární pohon, zatímco druhý používal střídavý proud napájený ze sítě.

Systém napájen FV se zase vybavil ohřívačem přidaným ke vstupu kompresoru do klimatizačního systému, aby ohříval chladivo. Přičemž k pozorování změn se použily senzory tlaku a teploty. Vědci také použili wattmetr k měření spotřeby elektřiny kompresoru.

Nové hodnocení FV klimatizace
Schéma dvou systémů testovaných vědci

Předpokládali také, že venkovní AC systém má kapacitu 3,5 kW, sezónní koeficient výkonu 38 W/W a poměr energetické účinnosti 9,40 BTU/hW. Jeho rozměry jsou 880 mm x 280 mm x 363 mm a jeho hmotnost je 27,2 kg. Jeho chladivo je R410A a předpokládaná životnost je 15 let.

Výkon klimatizačních systémů

,,Jednotky se spojily měděnou trubkou o délce asi 2 m a provedla se izolace, aby se zabránilo jakémukoli vlivu na potrubí,“ vysvětlil výzkumný tým. „Ohřívač má jeden vstup a jeden výstup s měděnou trubkou. Na vstupu ohřívače je část odesílaná do kompresoru na výstupu chladiva vracejícího se z vnitřní jednotky.“

Testoval systém s různými nastavenými hodnotami ohřívačů 18 °C, 19 °C a 20 °C a zjistil, že nastavené hodnoty ohřívačů se snížily o 7,74 %, 26,62 % a 27,28 %. Zjistilo se také, že používání FV významně snižuje jak energetické, tak emisní hodnoty.

Svá zjištění prezentovali ve studii „Experimentální výzkum solárně podporovaného klimatizačního systému: Analýza energetického a životního cyklu klimatu“. Ten se publikoval v Thermal Science and Engineering Progress.

Zdroj: pv-magazine, TowPoint