Algoritmus pro detekci stínů ve FV systémech

Nizozemští vědci vyvinuli nový algoritmus, který izoluje poruchy fotovoltaického systému související se stínem a odhaduje potenciální ztráty energie způsobené zastíněním.

Vědci z Utrechtské univerzity v Nizozemsku vytvořili algoritmus detekce stínu pro střešní fotovoltaické systémy. Tvrdí, že dokáže odhalit okamžiky, kdy systémy začnou selhávat, a zároveň rozlišit stíny od jiných příčin poruch.

Algoritmus lze použít pro neřízené, automatizované monitorování částečně zastíněných rezidenčních FV systémů. Vědci tvrdí, že dokáže vytvořit referenční soubor dat založený na sousedních FV systémech s podobnými vlastnostmi.

„Nový algoritmus se zakládá na dvou starších algoritmech, které se vyvinuly na základě dat z výroby fotovoltaických elektráren extrahovaných pomocí testovacího zařízení a upravuje se podle potřeb dat extrahovaných z obytných systémů,“ uvedli výzkumníci.

Algoritmus určuje, zda se zjistily poruchy způsobeny stíny nebo jinými faktory. Poté vytvoří profil pro každý stín ovlivňující systém.

„Výsledný profil stínu lze použít k výpočtu energetických ztrát v důsledku jakýchkoli překážek a k předpovědi stínu v budoucím roce, aby se mohlo jej okamžitě odlišit od jakýchkoli vzniklých poruch,“ uvedl výzkumný tým.

Algoritmus pro detekci stínů ve střešních FV systémech

Nový algoritmus, který izoluje poruchy FV systému související se stínem

Skupina testovala novou metodiku na velkém vzorku fotovoltaických systémů, včetně některých s řetězcovými invertory, pro různé typy stínů. Řekli, že nový algoritmus dokáže izolovat poruchy způsobené stíny od zbytku vzorku a odhadnout související ztráty energie.

„Navíc zpracováním dat za jeden celý rok pomocí navrženého algoritmu lze odhadnout energetické ztráty způsobené potenciálním stínem pro budoucí roky,“ vysvětlili. „Jakoukoli nově pozorovanou ztrátu výkonu lze tedy okamžitě identifikovat a provozovatel/majitel systému může podniknout správné kroky pro velmi rychlé opravy.“

Výzkumníci představili novou metodologii v „Metodologii analýzy časových řad založených na hustotě pro detekci stínů ve střešních fotovoltaických systémech“. Ta se nedávno publikovala v Progress in Photovoltaics.

„V prezentovaných příkladech se ukázalo, že tato metoda se jeví vysoce adekvátní. A může být také použita v online cloudové monitorovací platformě, kde by mohla vzniknout kombinovaná data o výkonu sousedních FV systémů, ve kterých jsou panely připojeny jako stringy ke střídačům pro každý monitorovaný FV systém,“ uzavřeli.

Zdroj: pv-magazine, Vapol