Extrémní vedra vedou k nárůstu počtu úmrtí. Co se děje s naším tělem?

S rostoucími globálními teplotami zažívá mnoho zemí po celém světě extrémní vedra, která vedou k nárůstu počtu úmrtí v důsledku horka

S rostoucími globálními teplotami zažívá mnoho zemí po celém světě extrémní vedra. Ta dokonce vedou k nárůstu počtu úmrtí v důsledku horka.

Peklo v Saudské Arábii

V Saúdské Arábii se potvrdilo, že během posvátné pouti tento měsíc zemřelo více než 1 300 lidí. Mnoho případů úmrtí bylo způsobeno stresem z horka, protože teploty v Mekce, kde se pouť Hadždž koná, dosahovaly až 50 stupňů Celsia.

Situace v Evropě

Podobný vývoj zaznamenává i Evropa, kde řada zemí bije na poplach před nadcházejícími vlnami veder. Lidem se doporučuje, aby přijali potřebná opatření, neboť v některých zemích již byla zaznamenána úmrtí v důsledku vysokých teplot. Například v Řecku byli během týdne, kdy teploty dosahovaly 43 stupňů Celsia, nalezeni tři mrtví turisté.

V Saúdské Arábii se potvrdilo, že během posvátné pouti tento měsíc zemřelo více než 1 300 lidí
Extrémní vedra mají na svědomí spoustu lidských životů

Mnoho evropských zemí, zejména těch, které jsou vlnami veder nejvíce ohrožené, se v této souvislosti předhání v zavádění krizových plánů. Pro tento kontinent to není nic nového, v posledních letech zaznamenává vysoký počet úmrtí v důsledku veder, zejména v létě.

Výzkum z loňského roku ukázal, že jen v roce 2022 zemřelo v Evropě v období od května do září na následky veder přibližně 61 672 osob.

Jak vás může horko zabít

Camilo Mora, klimatolog a profesor z Havajské univerzity, zkoumal, jak se horko může stát osudným. V článku, jehož je spoluautorem, Mora identifikoval 27 různých způsobů, jak mohou lidé zemřít v důsledku extrémního horka. Vše se údajně odvíjí od toho, který orgán selže jako první.

Mora vysvětluje, že při vystavení vysokým teplotám je první reakcí těla pocení. „Mechanismus, kterým se tělo zbavuje tepla, je v podstatě odpařování potu. A aby k tomu mohlo dojít, musí být teplota venkovního vzduchu nižší než teplota těla,“ řekl Mora.

Lidem se doporučuje, aby přijali potřebná opatření, neboť v některých zemích již byla zaznamenána úmrtí v důsledku vysokých teplot
Situace je kritická také v Evropě

„Kdykoli je teplota venku stejná nebo vyšší, teplota vytvořená tělem nemůže z těla ven, a to vytváří stav zvaný hypotermie, neboli neschopnost těla uvolnit teplo, které vytváří,“ dodal. Jakmile se tělo nemůže ochladit, reaguje řízením průtoku krve, aby upřednostnilo regulaci tělesné teploty. Jde o mechanismus, který v některých případech může způsobit smrt.

„Prioritou je ochladit tělo. Aby toho dosáhlo, odebírá veškerou krev z těla a posílá ji do kůže tak, aby se odpařováním potu mohla tato krev vrátit zpět studená,“ řekl Mora. Někdy může tato činnost, při níž se krev přesměruje do kůže, vyvolat tlak na srdce, které začne pumpovat krev rychleji, aby regulovalo krevní tlak, což nakonec vyústí v srdeční infarkt.

Může dojít k selhání orgánů

Jindy může stejný mechanismus vést k selhání orgánů. Například při velmi vysokých teplotách mozek upřednostňuje průtok krve do základních funkcí a snižuje jej do méně kritických orgánů, jako je žaludek.

Tím může dojít k poškození střevní sliznice a obsah ze střev se dostane do krevního oběhu, což způsobí mnoho zdravotních problémů, které mohou vést až ke smrti.

Pokud jde o prevenci úmrtí z extrémního vedra, platí, že opatrnost je lepší než léčba
Nezapomeňte se před sluncem chránit

„Bílé krvinky začnou v rámci obranného mechanismu přicházet a útočit, čímž vzniká koagulace. A pak se tato koagulace dostane do ledvin, zablokuje ledviny, a pokud máte špatné ledviny, může to být způsob, jak zemřít,“ vysvětlil Mora.

Dodává, že někdy se koagulace neboli srážení krve může dostat i do mozku a způsobit život ohrožující problémy i tam.

Kdo by si měl dát na vedra největší pozor?

„Existují dvě skupiny lidí, které jsou extrémními vedry silně postižené: jedna jsou lidé velmi staří,“ řekl Mora. „Důvodem je to, že jejich kůže je již dlouhá léta používaná a opotřebovaná, takže není tak účinná při termoregulaci,“ dodal.

Mora dále vysvětluje, že vysoké riziko hrozí také malým dětem, protože jejich tělo se zahřívá rychleji než u dospělých. Lidé s obezitou navíc mohou mít problémy s odvodem tepla, takže jsou vůči horku také zranitelnější.

K dalším způsobům, jak se vyhnout úpalu, patří udržování hydratace, nošení volného oblečení světlých barev, vyhýbání se slunci v době nejvyšších teplot a také vyhýbání se extrémnímu cvičení a nadměrnému pití alkoholu
Nezapomeňte pít dostatek tekutin

Podle Mory jsou ohrožení také jedinci, kteří užívají látky, jež mohou zhoršit schopnost mozku rozpoznat a reagovat na vysoké teploty. Ano, patří mezi ně drogy nebo alkohol. „Když na vás drogy působí, mozek nedokáže pochopit, že jim vystavení jste. Přestane proto spouštět mechanismus, kterým se můžete skutečně ochladit,“ řekl Mora.

Příznaky a bezpečnostní opatření

Pokud jde o prevenci úmrtí z extrémního vedra, platí, že opatrnost je lepší než léčba. Včasné rozpoznání příznaků onemocnění z horka tedy může zachránit život. Podle Mory mezi tyto příznaky patří pocení, které je první reakcí těla na vystavení horku, zvýšená srdeční frekvence, pocity závratí a ztráta vědomí.

Hlavní strategií, jak snížit riziko úmrtí v důsledku horka, je vyhýbat se jeho působení a zůstávat co nejvíce doma. K dalším způsobům, jak se vyhnout úpalu, patří udržování hydratace, nošení volného oblečení světlých barev, vyhýbání se slunci v době nejvyšších teplot a také vyhýbání se extrémnímu cvičení a nadměrnému pití alkoholu.

Z dlouhodobého hlediska považuje Mora za užitečné zejména plánování měst, zejména výsadbu většího počtu stromů ve městech. Ty totiž mohou pomoci ochlazovat městské oblasti a snížit celkovou tepelnou zátěž obyvatelstva.