Optimalizace baterie Edison pro výrobu vodíku

Společnost Battolyser Systems zlepšila účinnost své optimalizace baterie Edison pro průmyslovou výrobu vodíku. Nizozemský start-up uvedl, že vyrovnané náklady na vodík (LCOH) by mohly být do roku 2025 sníženy na 37 Kč/kg. Na podporu své expanze se spojil s Evropskou investiční bankou s ambiciózními plány dosáhnout 1 GW výrobní kapacity do roku 2025.

Battolyser Systems vyvinul energetický systém pro ukládání a dodávání elektřiny jako baterie a pro výrobu vodíku elektrolýzou. Jde o optimalizaci nikl-železné baterie patentované Thomasem Edisonem na přelomu 20. století. 

Společnost, která nedávno zahájila výrobu svého patentovaného systému duální baterie-elektrolýza v oblasti Rotterdamu, v současné době vyrábí systémy až do několika megawattů. Jeho cílem je do roku 2024 vyrobit ve svém výrobním závodě systémy s výkonem 50 MW a do roku 2025 s výkonem 200 MW. 

„Technologie je založena na nikl-železných elektrodách. Jsou kombinovány s technologiemi alkalické elektrolýzy. Ty jsou dnes komerčně dostupné, s prokázanou životností 20 až 30 let,“ řekl Geert Wassens, fundraisingový spolupracovník Battolyser Systems. ,,Integrace těchto technologií výrazně zlepšuje výkon, snižuje náklady a zvyšuje dobu provozuschopnosti.“

Optimalizace baterie Edison pro výrobu vodíku

Elektrody jsou ve vodivém elektrolytu, který cirkuluje skrz články. V první elektrochemické reakci se elektrody nabíjejí a ukládají elektrony, fungující jako baterie. Když se neustále nabíjí (přebíjení), v následné reakci se tvoří vodík a kyslík. Na záporné elektrodě (katodě) vzniká plynný vodík a na kladné elektrodě (anodě) kyslík.

Optimalizace baterie Edison

Společnost uvedla, že systém optimalizace by mohl do roku 2025 na nejvhodnějších místech dosáhnout nižší LCOH kolem 37 Kč/kg. 

„V nejpříznivějších geografických oblastech je Battolyser schopen do roku 2025 nabízet 50 Kč/kg. Důležitou poznámkou k této analýze je, že zatím nezahrnuje pozitivní ekonomické dopady vypouštění elektřiny z Battolyseru do sítě, pouze považuje příjmy z výroby vodíku,“ řekl Wassens. „Výhoda LCOH Battolyseru oproti konkurenčním alternativám bude proto ještě větší. Včetně této hodnoty se LCOH blíží 37 Kč/kg.

Společnost Battolyser Systems uvedla, že funkce baterie může zpeněžit každodenní nerovnováhu energie. Zatímco vodík může zpeněžit sezónní nerovnováhu energie a poskytnout surovinu pro průmyslová odvětví, která nelze elektrifikovat. Uvedl, že může dosáhnout až 85 % účinnosti systému a až 90 % na úrovni zásobníku.

Společnost Battolyser Systems podepsala smlouvu na výstavbu druhého výrobního závodu v oblasti Rotterdamu. V roce 2026 má výrobní zařízení ve spoluvlastnictví rotterdamského přístavního úřadu zprovoznit přidáním 1 GW výrobní kapacity.

Battolyser Systems a Evropská investiční banka (EIB) také podepsaly v Rotterdamu během Světového týdne vodíku dohodu o financování ve výši 990 mil. Kč.

Technologie založená na nikl-železných elektrodách

„Financování umožní společnosti rozšířit svůj výrobní závod v Rotterdamu směrem k hromadné výrobě svého kombinovaného systému skladování elektřiny a elektrolyzéru,“ řekl Battolyser Systems.

Společnost vyčlení část prostředků na vybudování nového výrobního závodu. Připravuje se také na další investiční kolo, jehož spuštění se naplánovalo do 18 měsíců.

„Zaměřujeme se na zákazníky v Evropě a vedeme obchodní rozhovory s projekty v MEA a USA,“ řekl Wassens.

První dvě továrny budou v oblasti Rotterdamu, ale společnost vidí Spojené státy jako „další krok,“ dodal.

Společnost uvedla, že nepoužívá žádné kritické suroviny. A uchyluje se pouze k niklu a železu, v souladu s nedávným normativním a politickým vývojem na evropské úrovni. Včetně RED II a zákona o kritických surovinách. 

„Máme v plánu řadu vodíkových projektů, které se chystáme podepsat v blízké budoucnosti, i když možná ne nutně ještě letos,“ řekl mluvčí EIB. 

Zdroj: pv-magazine, Vapol