Míra porodnosti v Evropě: Ve které evropské zemi se rodí nejméně dětí?

V Evropě můžeme v současné době mluvit o krizi porodnosti. Poprvé od roku 1960 klesl počet živě narozených dětí v EU pod 4 miliony

V Evropě můžeme v současné době mluvit o krizi míry porodnosti. Poprvé od roku 1960 klesl počet živě narozených dětí v EU pod 4 miliony, což je jedna z nejnižších měr porodnosti na světě.

Nejnižší počet narozených dětí v EU od roku 1960

Podle posledních dostupných údajů dosáhl v roce 2022 počet živě narozených dětí v Evropské unii nejnižší úrovně od roku 1960. V tomto roce se v EU narodilo pouze 3,88 milionu dětí. To rovněž znamenalo, že tento počet poprvé klesl pod 4 miliony.

Poklesla také míra porodnosti, která se přiblížila úrovni naposledy zaznamenané před dvěma desetiletími. EU měla jednu z nejnižších měr porodnosti na světě, která se definuje jako počet živě narozených dětí na jednu ženu.

Jaké je srovnání míry plodnosti v Evropě a ve světě?

Počet dětí narozených v EU má od roku 1960 klesající tendenci. Nejnižší počet EU zaznamenalo v roce 2022, kdy se narodilo 3,88 milionu.

V roce 1990 se v EU narodilo 5,1 milionu dětí. Šlo o poslední rok, kdy počet narozených dětí překročil 5 milionů.

Míra porodnosti se v Evropě značně liší

Podle údajů Eurostatu, statistického úřadu EU, se míra plodnosti, která vyjadřuje počet živě narozených dětí na jednu ženu, v roce 2022 v EU výrazně lišila a pohybovala se od 1,79 ve Francii po 1,08 na Maltě.

Průměr za celou EU se pohyboval na čísle 1,46. Včetně širšího Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), Spojeného království a kandidátských zemí EU vykázaly Gruzie (1,83) a Moldavsko (1,81) vyšší míru než Francie.

Podle posledních dostupných údajů dosáhl v roce 2022 počet živě narozených dětí v Evropské unii nejnižší úrovně od roku 1960
V EU se v roce 2022 narodilo nejméně dětí od roku 1960

Zatímco nejvyšší míra plodnosti byla zaznamenána ve Francii, středomořské zemi, další středomořské země, jako Malta (1,08), Španělsko (1,16), Itálie (1,24), Řecko (1,32) a Kypr (1,37), vykazují výrazně nižší míry plodnosti.

O něco vyšší míry plodnosti byly zaznamenány v zemích jako Rumunsko (1,71), Turecko (1,63), Spojené království (1,56), Německo (1,46) a Finsko (1,32).

Roste nebo klesá míra plodnosti v Evropě?

Zkoumání dlouhodobých změn míry plodnosti v EU ukazuje jasný klesající trend.

Podle údajů Světové banky činila v roce 1970 2,35, což je její nejvyšší zaznamenaná hodnota, a poté se koncem 90. let 20. století propadla na nejnižší úroveň, přičemž v roce 1998 dosáhla svého dna na úrovni 1,4. Poté začala postupně stoupat a v roce 2016 dosáhla nedávného maxima 1,57.

V roce 2022 činila úhrnná plodnost v EU 1,46 živě narozených dětí na jednu ženu, čímž se přiblížila hodnotám z počátku roku 2000, kdy se pohybovala kolem 1,4.

Nejvyšší míru plodnosti měla západní a střední Afrika (4,98), následovaná východní a jižní Afrikou (4,35) a arabským světem (3,14)
Největší míru porodnosti najdeme v zemích Střední Afriky

Míra plodnosti se v zemích EU za posledních 20 let výrazně změnila. V letech 2002-2022 se snížila ve 13 z 27 členských států EU.

Nejvýraznější pokles míry plodnosti zaznamenalo Irsko a Finsko, v každém z nich o více než 0,4 bodu, což odpovídá poklesu o více než 20 %. Naopak největší nárůst zaznamenaly Česko, Rumunsko a Bulharsko, každé o více než 35 procent.

V EU zůstala tato míra stabilní a vzrostla pouze o 2 %.

EU má jednu z nejnižších měr porodnosti na světě

Podle údajů Světové banky vykázala EU v roce 2021 míru plodnosti 1,52. Jednalo se o nejnižší hodnotu po regionu východní Asie a Tichomoří, kde se pohybovala míra plodnosti 1,49.

Nejvyšší míru plodnosti měla západní a střední Afrika (4,98), následovaná východní a jižní Afrikou (4,35) a arabským světem (3,14).

Celosvětový průměr míry plodnosti činil 2,27, přičemž severní Afrika a Blízký východ vykazovaly vyšší míru plodnosti, a to 2,63. Míra plodnosti v Severní Americe ve výši 1,64 se pohybovala jen o něco málo výš než průměr OECD ve výši 1,59.

Od roku 1970 byl zaznamenán pozoruhodný trend poklesu míry plodnosti téměř ve všech regionech. V Africe však byl tento pokles výrazně pomalejší.

Míra plodnosti ve všech 41 evropských zemích, včetně zemí EU, ESVO a kandidátských zemí, je nižší než celosvětový průměr.