Meteorologická organizace potvrdila rekordní blesky

Nejdéle trvající blesk rozzářil oblohu mezi Uruguayí a Argentinou na více než 17 sekund. Nejdelší měřil 768 kilometrů a překlenul tak vzdálenost vzdušnou čarou mezi Prahou a Ženevou.

Rekord z předloňského června potvrdila Světová meteorologická organizace (WMO). Organizace zaznamenala i nový rekord nejdelšího blesku, který pokryl na jihu Spojených států přes Texas, Louisianu a Mississippi a urazil tak horizontální vzdálenost 768 kilometrů s možnou odchylkou měření osm kilometrů v dubnu 2020. Což je zhruba vzdálenost vzdušnou čarou mezi Prahou a Ženevou. Je o 60 kilometrů delší dosud nejdelší zaznamenaný, z jižní Brazílie.

trvající a nejdelší blesk
Vlevo nejdéle trvající blesk, vpravo nejdelší.

Předchozí dva rekordy WMO potvrdila v Latinské Americe. Nejdéle trvají blesk zaznamenali v březnu 2019 v Argentině a oblohu rozzářil na 16,73 vteřiny. Nejdelší byl zaznamenán na konci října 2018 v Brazílii a měřil 709 kilometrů.

Technika měření

„Pravděpodobně bylo dosaženo i extrémnějších hodnot a budeme je moci zaznamenat, až se zlepší prostředky na pozorování blesků,“ uvedl zpravodaj WMO pro extrémní meteorologické jevy Randall Cerveny. V posledních letech se technologie pro zaznamenání blesků mění a více se používají data získaná ze satelitů na oběžné dráze kolem Země.

Pro měření se ještě donedávna používala data z pozemních anténních polí.

„Nyní jsou k dispozici optické detektory umístěné na geostacionárních satelitech GOES-16 a GOES-17, které nově uznané extrémy zachytily. Tyto optické CCD detektory zaznamenávají každé dvě tisíciny sekundy obrázek o velikosti 1372 × 1300 pixelů,“ popsala mluvčí Akademie věd Markéta Růžičková.

„Blesky mne stále nepřestávají udivovat. Běžně jsou kratší než jedna sekunda a šíří se bouřkovým oblakem horizontálně desítky kilometrů či méně. Díky satelitním detektorům bylo sice možné odhalit tyto rekordní megablesky, ale je spousta dalších extrémních vlastností výboje, které satelity neodhalí, a také by nás hodně zajímaly,“ vysvětluje Kolmašová.

Riziko

„Blesky představují významnější riziko, které každým rokem stojí život mnoho lidí,“ uvedl šéf WMO Petteri Taalas. Například v srpnu roku 2019 v Tatrách zabily pět lidí. 

Nejsmrtelnější úder stál v roce 1975 v Zimbabwe život 21 lidí. Nejtragičtější událost způsobená bleskem je zřejmě požár skladu pohonných hmot v Egyptě v roce 1994, kdy v souvislosti s požárem zemřelo 469 lidí.

Zdroj: Stoplusjednicka, irozhlas, Vapol