Kamiony s nulovými emisemi získají 50% slevu na mýtné

Nákladní vozidla s nulovými emisemi v Evropě dostanou do května 2023 minimálně 50% slevu na mýtném podle vzdálenosti. To je krok, který nejen přinese úspory nákladním společnostem, ale také podpoří přechod na vozidla s nulovými emisemi.

Po letech diskusí a kompromisů, přijal Evropský parlament nový soubor pravidel zaměřených na silniční mýtné v celé Evropské unii. Ty se přesunou od zpoplatnění podle času, na zpoplatnění podle vzdálenosti.

Zatímco jednotlivé členské státy EU mohou stále pokračovat ve starých „známkách“, pokud mohou prokázat, že by změna vedla k dramatické ztrátě příjmů. Nová pravidla povedou k tomu, že se používání silnic přesune z mýtného na základě času, na skutečně ujeté kilometry. Aby lépe odrážely zásady „znečišťovatel platí“ a „uživatel platí“.

Dálnice, Silnice, Kamiony, Vozidla, Provoz, Doprava

Zvláště zajímavá však byla aktualizace pro silniční dopravce, kteří musí do května 2023 získat slevy alespoň 50 % na mýtném podle vzdálenosti, pokud provozují nákladní vozidla s nulovými emisemi – včetně elektrických nebo vodíkových.

Dodatečné doplatky

Podle Evropské federace pro dopravu a životní prostředí, běžně označované jako Transport & Environment (T&E), se členské státy EU mají rozhodnout, že se u nákladních vozidel ICE mají vybírat dodatečné poplatky na základě CO2. Nebo mohou zavést obě opatření.

Bez ohledu na to, že silniční mýtné stojí dopravce až 25 000 EUR (619 830 Kč) každý rok na kamion. Přechod na vozidla s nulovými emisemi dramaticky sníží režijní náklady společnosti a zároveň urychlí přechod na vozidla s nulovými emisemi.

Mercedes-Benz Actros.  Zdroj: Daimler Trucks, mýtné
Mercedes-Benz Actros

„Toto je předěl pro zelenou kamionovou dopravu,“ řekl James Nix, manažer nákladní dopravy ve společnosti T&E pro generální opravu silničního mýta.

Kamiony na fosilní paliva

„Kamiony na fosilní paliva mají konečně platit více, pokud budou vypouštět více emisí. A dopravci, kteří přejdou na vozidla bez emisí, sníží své náklady. Ale národním vládám běží hodiny, aby zavedly čistší a spravedlivější systém včas. Evropa nemůže déle čekat, až se vypořádá s tímto hlavním zdrojem emisí.“

Kromě slevy na mýtném pro kamiony s nulovými emisemi nová legislativa také požaduje, aby členské státy EU od roku 2026 uplatňovaly poplatky za znečištění ovzduší pro nákladní vozidla.

V současné době pouze čtyři členské státy EU účtují nákladním automobilům poplatky za jejich látky znečišťující ovzduší. Což činí z povinné změny platné v celé EU velký krok kupředu. Pokud jde o pokrytí veškerých nákladů souvisejících s dopadem nákladní dopravy na lidské zdraví a životní prostředí.

Od roku 2026 se také musí zpoplatnit dodávky a minibusy na základě jejich vlivu na životní prostředí.

Zdroj: thedriven.io, Vapol.cz