(JET) Oxfordský projekt – energetický světový rekord

Takhle vypadá budoucnost bez energetických starostí? Evropský projekt JET překonává svůj vlastní světový rekord v jaderné fúzi. Ale množství vyrobené energie je skromné.

Vědci nakrátko vytvořili nebývalé úrovně energie pro fúzní experimenty v testovacím zařízení vyvíjejícím jaderné fúzní reaktory ve Spojeném království. Výzkumníci celoevropské sítě Eurofusion uvolnili 59 megajoulů energie ve formě tepla během pětisekundového plazmového pulzu, oznámily ve středu zúčastněné ústavy. Jeden megajoule dokáže při 20 stupních vařit kolem tří litrů vody. Průměrný výkon byl jedenáct megawattů. Uvádí se, že generované teploty jsou desetkrát vyšší než teploty ve středu Slunce.

Testovací zařízení JET (Joint European Torus) v Culhamu u Oxfordu překonalo svůj vlastní rekord 21,7 megajoulů, který je starý kolem 25 let. Experimenty s palivem pro budoucí fúzní elektrárny neprobíhají ve výzkumném reaktoru od roku 1997. Surovina tritium, která se k tomu používá, je vzácná.

Na projektu se podílí také německý Institut Maxe Plancka pro fyziku plazmatu (IPP) a Výzkumné centrum Jülich. „To, co jsme se za posledních několik měsíců naučili, nám usnadní plánování experimentů s fúzním plazmatem, které generuje podstatně více energie, než je potřeba k jejich ohřevu,“ vysvětlila Sibylle Günter, vědecká ředitelka IPP.

Jaderná Elektrárna, Reaktor, Jaderné
Reaktor

Rozvaha není správná – zatím

Toto je nedostatek všech předchozích pokusů o jadernou fúzi: Vygenerovaná energie je trvale nižší než spotřeba energie, i když jsou opakovaně hlášeny úspěchy, jako například nedávný kalifornský projekt. Výsledky experimentu prezentované ve středu „poskytují dosud nejjasnější důkazy o potenciálu energie z jaderné syntézy poskytovat bezpečnou, udržitelnou a nízkouhlíkovou energii,“ uvedl Forschungszentrum Jülich.

Teoreticky by fúzní reaktory mohly v budoucnu pokrýt významnou část globální energetické potřeby – jako slunce, kde se jádra vodíku fúzují v helium v ​​nepřetržité reakci. Cílem Eurofusion je využít tento zdroj energie, který je svým způsobem opakem jaderného štěpení používaného v jaderných elektrárnách. Se záznamem o energii z jaderné syntézy se dosáhlo „důležitého milníku na cestě tam“.

Ilustrace plazmy (růžové barvy) ve fúzním reaktoru JET
Fúzní reaktor JET

JET, uvedený do provozu v roce 1983, se však považuje za příliš malý na výrobu čisté energie. Navazující projekt ve výzkumu fúze – ITER – se v současné době buduje v jižní Francii. Cílem je, demonstrovat vědeckou a technologickou proveditelnost energie z jaderné syntézy. Zapojena je Čína, Evropská unie, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Rusko a Spojené státy. Reaktor ITER, který stojí více než 20 miliard eur, se má otevřít v roce 2025.

Projekt jaderné fúze

Podmínky se testovaly v JET: izotopy vodíku deuterium a tritium se tam tavily, zatímco v jiných projektech jaderné fúze se tritium obvykle z cenových důvodů vynechává. V pozdějších elektrárnách se doufá, že se bude vyrábět nové tritium. Kromě toho, stejně jako u ITER, se plazmová nádoba JET pokryla směsí berylia a wolframu.

„Jeden kilogram fúzního paliva obsahuje asi desetmilionkrát více energie než jeden kilogram uhlí, ropy nebo plynu,“ uvádí Forschungszentrum Jülich. Při použití by se neuvolňovaly žádné skleníkové plyny. Do obrovského množství uvolněné energie je však ještě daleko. Cílem ITER je, generova 500 megawattů energie po dobu delší než 300 sekund – i jen ve formě tepla. Elektřinu by měl dodávat pouze navazující projekt EU-Demo. Předpokládaný start: kolem roku 2055.

Zdroj: spiegel.de, Vapol.cz