Životní styl – kdo žije zdravě, žije déle

Strava, alkohol, sociální kontakty: životní styl určuje, jak starý si člověk připadá. Analýza dat nyní ukazuje dopad osmi rizikových faktorů.

Jak člověk žije, ovlivňuje jeho stáří. Při zdravém životním stylu mohou 40 letí muži žít v průměru o 23,7 let déle než při velmi škodlivém, ukazuje nová studie. U žen se nachází rozdíl 22,6 roku. Vyplývá to z analýzy dlouhodobé studie bývalých příslušníků americké armády. Tu výzkumný tým prezentoval na mezinárodní konferenci „Nutrition 2023“ v Bostonu. Studie se dosud nepublikovala v odborném časopise a dosud se taky nepřezkoumala jinými vědci.

Tým vedený Xuan-Mai Nguyenem z University of Illinois analyzoval data od více než 700 000 amerických veteránů ve věku 40 až 99 let. Definoval osm návyků jako zdravý životní styl. A to být fyzicky aktivní, nekouřit, dobře zvládat stres, dobře jíst, nadměrně nepít, dobře a pravidelně spát, mít pozitivní sociální vztahy a nebýt závislý na opioidních lécích proti bolesti. ,,Byli jsme opravdu překvapeni, kolik můžete získat zavedením jednoho, dvou, tří nebo všech osmi faktorů životního stylu,“ řekl Nguyen v prohlášení Americké společnosti pro výživu.

Změny se stávají účinné i ve stáří

Jako největší rizikové faktory se zjistily nízká fyzická aktivita, závislost na opioidních lécích proti bolesti a kouření. Tyto faktory se spojily se zvýšeným rizikem úmrtí o 30 až 45 % každý během období studie. Špatné zvládání stresu, vysoká konzumace alkoholu, nezdravá strava a špatná spánková hygiena zvýšily riziko úmrtí zhruba o 20 %. A nedostatek dobrých sociálních kontaktů o 5 %. Lékaři zjistili, že přechod na zdravý životní styl prodlužuje délku života i ve vyšším věku. ,,Čím dříve, tím lépe, ale i když uděláte malou změnu ve 40, 50 nebo 60, stále se to jeví prospěšné,“ říká Nguyen.

Data studie pocházejí z Million Veterans Program, amerického národního výzkumného programu. Ten zkoumá, jak geny, životní styl a vojenské zkušenosti ovlivňují zdraví a pohodu veteránů. Analýza Nguyena a kolegů vzala v úvahu údaje od 719 147 veteránů shromážděných v letech 2011 až 2019.

Agilní senior: Jedním z největších rizikových faktorů je nízká fyzická aktivita; Životní styl - kdo žije zdravě, žije déle
Agilní senior: Jedním z největších rizikových faktorů je nízká fyzická aktivita

Zdravý životní styl

Důležitou roli při snižování rizika rakoviny hraje také životní styl. Mezi rizikové faktory rakoviny patří podle Světové zdravotnické organizace (WHO) alkohol, nízká fyzická aktivita, nezdravá strava i obezita. Dále taky červené a zpracované maso, slazené nápoje, kouření a vystavení ultrafialovému záření. Studie organizace Union for International Cancer Control (UICC) zjistila, že v deseti průmyslově vyspělých zemích s vysokými příjmy nedodržuje doporučení prevence rakoviny v průměru třetina respondentů. A to Austrálie, Kanada, Francie, Německo, Izrael, Japonsko, Spojené království, Španělsko a Spojené státy.

,,Je důležité pochopit, zda lidé nedělají nic, aby snížili své osobní riziko rakoviny, protože nevědí o rizikových faktorech, nebo zda nejednají, přestože o rizikových faktorech vědí,“ říká Pricivel Carrera z Národního centra prevence rakoviny podle prohlášení Německého centra pro výzkum rakoviny (DKFZ) v Heidelbergu. Společně s kolegyní z DKFZ Silvií Calderazzo proto analyzovala data ze studie UICC s ohledem na stav znalostí o rizikových faktorech rakoviny. Zjistili, že pokud se počet lidí, kteří se dobře informují o rizikových faktorech rakoviny, zvýší o 1 % bod, počet lidí, kteří podniknou kroky ke snížení jejich rizika, se zvýší v průměru o 0,169 % bodu.

Nejhůře se informovali lidé v Japonsku a také se tam projevila nejmenší prevence rakoviny. Ale i v Německu byly znalosti dotázaných o rizikových faktorech rakoviny podprůměrné. „V Německu lze přibližně 40 % všech případů rakoviny předejít – zdravým životním stylem a používáním očkování,“ říká Carrera.

Zdroj: spiegel, TowPoint