EV Honda má sloužit jako virtuální elektrárna

Flotila EV Honda úspěšně poskytla služby vyrovnávání sítě pro německého provozovatele přenosové soustavy Amprion.

Pilotní projekt vedený mezi pokročilou výzkumnou a vývojovou divizí Honda, Honda R&D Europe, a Next Kraftwerke, jedním z největších evropských provozovatelů virtuálních elektráren (VPP), využíval flotilu Honda. EV poskytují první reakci na frekvenční poruchy.

Díky tomu je Honda prvním výrobcem automobilů v Evropě. Ten obdržel certifikaci flotily sériově vyráběných EV pro předkvalifikaci frekvenční rezervy (FCR). Certifikaci udělil německý provozovatel přenosové soustavy (TSO) Amprion GmbH.

Provozovatelé přenosových soustav, jako je Amprion, spoléhají na vyrovnávací služby. Ty se automaticky zrychlí, aby obnovily rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po elektřině, když dojde ke krátkodobým odchylkám frekvence v rozvodné síti.

Z různých vyrovnávacích služeb, které mají TSO k dispozici, je frekvenční rezerva (FCR) – také známá jako primární regulační rezerva – nejvyšší výkonnostní třída pro stabilizaci sítě. A je první reakcí na frekvenční poruchy.

V pilotním projektu společností Honda R&D Europe a Next Kraftwerke se použila flotila 6 obousměrných nabíječek CCS Honda-e. Ale také 6 obousměrných nabíječek Honda Power Manager. Proto, aby se splnily vysoké požadavky na nabíjení a vybíjení. Ty se zdají nezbytné pro zajištění stabilní frekvence sítě 50 Hz.

Honda v pilotním projektu

EV Honda má sloužit jako virtuální elektrárna

Pilot využíval informace v reálném čase od Next Kraftwerke o aktuální kapacitě výkonu. Zatímco vlastní systém řízení spotřeby Honda měl schopnost reagovat v požadovaném standardním čase na příkazy TSO pro nabíjení a vybíjení každého jednotlivého vozidla.

Dále, a co je důležité pro široké komerční přijetí, byl systém řízení Honda také schopen zajistit stálé preference stavu nabití (SOC) jednotlivých řidičů EV.

Jak Honda vysvětlila, úspěch pilotního projektu slouží jako „životně důležitý krok pro posílení role elektromobilů. Ale i technologie obousměrného nabíjení v jakémkoli budoucím udržitelném energetickém systému“.

„Projekt s Next Kraftwerke umožňuje společnosti Honda splnit nové požadavky evropského trhu a splnit její závazek vyvíjet technologie. Ty vytvářejí hodnotu pro společnost,“ řekl Tom Gardner, senior viceprezident společnosti Honda Motor Europe.

Elektrická vozidla jsou obvykle zaparkována a připojena k nabíjecí stanici po většinu dne, v kancelářích a na příjezdových cestách. Honda zjistila, že tyto doby stání lze lépe využít k nabídce dalších služeb a výnosů prostřednictvím chytrého nabíjení a vybíjení na základě aktuální frekvence elektrické sítě.“

„Při přechodu do společnosti založené na e-mobilitě to prospívá nejen majitelům elektromobilů, ale také okolní infrastruktuře.“

Zdroj: thedriven, TowPoint