Skalnatá pobřeží a jejich ústup do roku 2100

Vysoké vlny podle studie neohrožují jen písečné pláže, ale i skalnatá pobřeží. Kvůli vzestupu hladiny moře bude pravděpodobně docházet k většímu počtu odlomů hornin než kdykoli za více než 3000 let.

Podle britských vědců také hrozí, že zvýšení hladiny moře v důsledku globálního oteplování dramaticky urychlí erozi skalnatých pobřeží. Vyplývá to ze studie Imperial College v Londýně zveřejněné v časopise Nature Communications. Podle toho by skalnatá pobřeží mohla ustoupit do roku 2100 až desetinásobkem rychlosti předchozí eroze – v závislosti na tom, jak rychle postoupí globální oteplování. Skalnatá pobřeží tvoří více než polovinu světového pobřeží.

Podle autorů lze výsledky studie aplikovat na celý svět, protože typy hornin na zkoumaných pobřežích jsou běžné po celém světě. Erozi skalnatých pobřeží způsobují především vlny, jejichž výška a síla se podle vědců pravděpodobně zvýší se stoupající hladinou moří. Očekává se, že průměrná světová hladina moří do roku 2100 stoupne o více než metr, pokud se nesníží emise skleníkových plynů.

Pobřeží v Severním Devonu: Podle studie lze výsledky studie aplikovat na celý svět; Skalnatá pobřeží a jejich ústup do roku 2100
Pobřeží v Severním Devonu: podle studie lze výsledky studie aplikovat na celý svět

10 až 22 metrů do roku 2100 – i tak by mohlo vypadat pobřeží

Podle propočtů to pravděpodobně povede k tomu, že se skalní útvary do roku 2100 ve dvou úsecích britského pobřeží ustoupí nejméně o 10 až 22 metrů – s dramatickými důsledky pro lidi a infrastrukturu. ,,Pobřeží po celém světě jsou domovem stovek milionů lidí a mají infrastrukturu v hodnotě stovek miliard korun, jako je bydlení, podniky, jaderné elektrárny, dopravní spojení a zemědělství,“ uvedla Imperial College. K srovnatelné erozi skalnatých pobřeží nedošlo 3000 až 5000 let.

Studie je podle vědců jednou z prvních, která se zabývá poklesem skalnatých pobřežních úseků. Dosud se zkoumaly následky na písečných pobřežích.

Pro svou studii vědci vypočítali pokles dvou úseků skalnatého pobřeží v okresech Devon a Yorkshire na základě očekávaného vzestupu hladiny moře v různých scénářích v závislosti na rozsahu globálního oteplování. Údaje porovnali s poznatky získanými při průzkumu pobřeží za posledních 8000 let. Pomocí těchto dat také již dříve prokázali jasnou souvislost mezi vzestupem hladiny moře a erozí skalnatých břehů.

Zdroj: spiegel, Vapol