Divoké kočky se po 2000 let vyhýbaly míšení s kočkami domácími

Nové archeologické a genetické důkazy by mohly změnit naše znalosti o historii koček v Evropě. Domácí kočky se vyhýbaly páření s divokými

Nové archeologické a genetické důkazy by mohly změnit naše znalosti o historii koček v Evropě. Mezinárodní tým vědců zjistil, že od doby, kdy se v Evropě objevily kočky domácí, se vyhýbaly páření s původními divokými kočkami. A to i přesto, že se po tuto dobu 2 000 let normálně setkávaly.

To se však zhruba před 60 lety ve Skotsku změnilo, když míra křížení prudce vzrostla. Tato hybridizace rychle přemohla zbývající populaci těchto divokých zvířat v zemi.

Co se změnilo pro evropské divoké kočky?

Tým spekuluje, že klesající populace těchto tvorů mohla nabídnout menší šanci najít partnera. A to zase divoké kočky přimělo obrátit se na domácí kočky. Možná to také poskytlo divokým kočkám určitou ochranu před nemocemi, které přinesly jejich domácí protějšky.

„Divoké a domácí kočky se křížily teprve nedávno. Je zřejmé, že hybridizace je důsledkem moderních hrozeb, které jsou běžné pro mnoho našich původních druhů,“ vysvětluje Jo Howard-McCombe z Bristolské univerzity a Královské zoologické společnosti Skotska.

Je zřejmé, že hybridizace je důsledkem moderních hrozeb, které jsou běžné pro mnoho našich původních druhů
Divoké a domácí kočky se křížily teprve nedávno

Kočky divoké, které se z Anglie a Walesu ztratily koncem 19. století, se dnes vyskytují pouze na Skotské vysočině. Během pouhých několika desetiletí se však geny, které definují skotskou divokou kočku, „přemnožily“ v důsledku hybridizace.

„Ztráta životního prostředí a pronásledování přivedly tento druh v Británii na pokraj vyhubení.“ Howard-McCombe říká, že pochopení historie by nám mohlo pomoci tuto hrozbu v budoucnu zvládnout.

Kočky a psi jsou si možná podobnější, než si myslíte

Domácí zvířata, včetně ovcí, koz a prasat, jsou s lidmi úzce spjatá již od vzniku zemědělských komunit před více než 10 000 lety. Tyto vztahy způsobily, že se rostliny a zvířata s pohybem lidí rozšířily daleko za hranice svých původních areálů.

Analýza provedená v posledních 20 letech odhalila, že když se většina domácích zvířat přestěhovala do určitého regionu, křížila se s volně žijícími druhy. A to dramaticky změnilo jejich genetiku. Tento vzorec se objevil u všech domácích zvířat kromě psů.

Předpokládá se, že domácí kočky pocházejí z divokých koček z Blízkého východu a do Evropy se poprvé podívaly přibližně před 2 000 lety.

Genetické důkazy

Výzkumný tým shromáždil genetické důkazy od divokých i domácích koček. A to včetně 48 moderních jedinců a 258 starověkých vzorků vykopávek z 85 archeologických nalezišť, které zahrnují období posledních 8 500 let.

Jejich zjištění naznačují, že tato zvířata se až do 60. let 20. století vyhýbala vzájemnému sexuálnímu kontaktu.

„Máme tendenci považovat kočky a psy za velmi odlišné.“ Říká profesor Greger Larson z Oxfordské univerzity, který se na výzkumu podílel.

„Naše údaje naznačují, že pokud jde o vyhýbání se křížení s jejich divokými protějšky, jsou si psi a kočky mnohem podobnější než všechna ostatní domácí zvířata.

Zdroje: euronews, Vapol